BUDE PROBÍHAT ŘEZ STROMŮ VE VYBRANÝCH LOKACÍCH MČ PRAHA 20

BUDE PROBÍHAT ŘEZ STROMŮ VE VYBRANÝCH LOKACÍCH MČ PRAHA 20
BUDE PROBÍHAT ŘEZ STROMŮ VE VYBRANÝCH LOKACÍCH MČ PRAHA 20

Ve dnech od 15.12.2020 do 22.12.2020 bude probíhat řez stromů ve vybraných lokalitách MČ Prahy 20 – Horní Počernice a zároveň bude prováděno kácení stromů, na které bylo OŽPD vydáno rozhodnutí o povolení kácení.