ČIŠTĚNÍ PROPUSTKU RYBNÍKU ELIŠKA A JEHO VYPOUŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ PROPUSTKU RYBNÍKU ELIŠKA A JEHO VYPOUŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ PROPUSTKU RYBNÍKU ELIŠKA A JEHO VYPOUŠTĚNÍ

Vážení občané,

již v minulém týdnu jsme Vás informovali o jarním výlovu rybníka Eliška (koupaliště).

Aby mohlo dojít k vypuštění rybníka, bylo potřeba odstranit štěrk, kterým byl zasypán celý požerák. Dále bylo potřeba vyčistit potrubí mezi nádrží a požerákem. Čištění objektů zajištovala v úterý 7. 3. 2023 příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy. Organizace Lesy hl. m. Prahy provádí správu a údržbu rybníků a nádrží ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Výlov bude probíhat v úterý 14. 3. 2023. Důvodem k provedení výlovu je eliminace invazních druhů ryb karase stříbřitého a slunečnice pestré, které se z koupaliště po toku dále šíří do revitalizovaných rybníků Xaverovský a Biologický a odtud do povodí Rokytky.

Po výlovu Koupaliště budou ušlechtilé ryby z výlovu Českým rybářským svazem nasazeny do jiných rybníků.

Slunečnice pestrá je ryba původem ze Severní Ameriky. Pro své pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích, odkud byla pravděpodobně vypuštěna do přírody. Jedná se o agresivního potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných druhů ryb.

Karas stříbřitý se v našich tocích začal objevovat již v 80. letech minulého století a stále se intenzivně šíří na stojatých i tekoucích vodách. V současné době je karas stříbřitý široce rozšířený, se sklony k přemnožování, je tedy významných potravním konkurentem našich domácích druhů ryb.

OŽPD