Jméno Odbor Funkce Telefon E-mail
A
Mgr. Arnošt Jiří Odbor sociálních věcí a školství Právník 271 071 672 jiri_arnost@pocernice.cz
B
Báček Petr Odbor místního hospodářství Vedoucí odd. místního hospodářství a dopravy 271 071 688, 606 117 525 petr_bacek@pocernice.cz
Bačíková Kateřina Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 666 katerina_bacikova@pocernice.cz
Mgr. Bendlová Daniela Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 271 071 645 daniela_bendlova@pocernice.cz
Mgr. Bidlová Věra Odbor životního prostředí a dopravy Vedoucí odboru, Ochrana zemědělského půdního fondu 720 449 122 vera_bidlova@pocernice.cz
Ing. arch. Brádlerová Iva Odbor výstavby a územního rozvoje Průmyslové, liniové a bytové stavby, Referent oddělení výstavby 271 071 693 iva_bradlerova@pocernice.cz
Mgr. Brychtová Vernonika Odbor životního prostředí a dopravy referent dopravně správních činností 271 071 630 veronika_brychtova@pocernice.cz
Ing. Brzkovská Monika Odbor sociálních věcí a školství Vedoucí odboru 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Č
Čepová Radka Odbor místního hospodářství Provozní dispečer 271 071 690 radka_cepova@pocernice.cz
Ing. Černíková Iveta MSc. Odbor informatiky Informatik 271 071 794, 721 390 338 Iveta_Cernikova@pocernice.cz
Bc. Čunátová Tereza Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovnice OSPOD 271 071 650 tereza_cunatova@pocernice.cz
D
Bc. Deckerová Ivana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 658 ivana_deckerova@pocernice.cz
Drástová Karolína Odbor informatiky Webmaster 271 071 775, 702 189 474 karolina_drastova@pocernice.cz
F
Fialová Blanka Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 711 blanka_fialova@pocernice.cz
H
Haislová Eva Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Osobní a cestovní doklady, ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, rušení TP 271 071 773 eva_haislova@pocernice.cz
Hájková Jana BBA Zastupitelka 603 420 409 jana_hajkova@pocernice.cz
Ing. Hájková Yvona Odbor životního prostředí a dopravy Speciální stavební úřad vodoprávní, pasporty zeleně 775 281 967 yvona_hajkova@pocernice.cz
Hamarová Kateřina Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Osobní a cestovní doklady, ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, rušení TP 271 071 607 katerina_hamarova@pocernice.cz
Bc. Hamplová Helena Odbor sociálních věcí a školství Administrativní a spisový pracovník 271 071 651 helena_hamplova@pocernice.cz
Ing. Hejkrlík Milan Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Vedoucí odboru 271 071 761 milan_hejkrlik@pocernice.cz
Hejsková Lenka Odbor hospodářské správy a investic Referent majetkové správy 271 071 613 lenka_hejskova@pocernice.cz
Hohenberger Jan Odbor hospodářské správy a investic Technik 271 071 619, 774 694 711 jan_hohenberger@pocernice.cz
Hohenberger Josef Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí oddělení správy majetku 271 071 610, 727 804 948 josef_hohenberger@pocernice.cz
Bc. Horáková Petra Interní audit Interní audit a finanční kontrola 271 071 609 petra_horakova@pocernice.cz
Bc. Hrubcová Nikol Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovnice OSPOD 271 071 776 nikol_hrubcova@pocernice.cz
J
Ing. Janáčková Alexandra Radní, Zastupitelka 602 154 238 alexandra_janackova@pocernice.cz
Jandová Andrea Odbor kanceláře úřadu Asistentka 271 071 784, 724 825 739 andrea_jandova@pocernice.cz
Bc. Jáně Veronika Odbor sociálních věcí a školství Referent sportu, koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21 271 071 797, 601 388 910 veronika_jane@pocernice.cz
Mgr. Jelínková Magdaléna Odbor životního prostředí a dopravy Ochrana přírody a krajiny, Rostlinolékařská péče 271 071 631 magdalena_jelinkova@pocernice.cz
Ing. Jeníková Dagmar Odbor životního prostředí a dopravy Zástupce vedoucí odboru za dopravní agendu, Silniční správní úřad 271 071 633 dagmar_jenikova@pocernice.cz
K
Bc. Kaněrová Simona Odbor sociálních věcí a školství Veřejný opatrovník 271 071 643, 725 589 149 simona_kanerova@pocernice.cz
Mgr. Kazda Viktor Odbor kanceláře úřadu Vedoucí odboru kanceláře úřadu 271 071 777, 770 199 250 viktor_kazda@pocernice.cz
Keilová Jana Odbor kanceláře úřadu Personalista 271 071 620 jana_keilova@pocernice.cz
Bc. Kočí Jaroslav Radní, Zastupitel 271 071 684, 775 313 281 jaroslav_koci@pocernice.cz
Mgr. Konejlová Štěpánka Odbor sociálních věcí a školství Sociální kurátor 271 071 642, 776 194 316 stepanka_konejlova@pocernice.cz
Konvalinová Ivana Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Stavby inženýrských sítí, reklamy, provozovny 271 071 735 ivana_konvalinova@pocernice.cz
Bc. Koutná Lucie Odbor informatiky Vedoucí odboru informatiky 271 071 793, 702 021 563 lucie_koutna@pocernice.cz
Ing. Koutný Jiří Odbor informatiky Informatik 271 071 792, 778 455 375 jiri_koutny@pocernice.cz
Králová Dana Odbor hospodářské správy a investic Investiční referent 271 071 668, 770 149 762 dana_kralova@pocernice.cz
Krátká Martina Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Matrika 271 071 657 martina_kratka@pocernice.cz
Bc. Krchňák René Odbor kanceláře úřadu Referent bezpečnosti státu 271 071 683, 724 510 752 rene_krchnak@pocernice.cz
Křtínová Ivana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 656 ivana_krtinova@pocernice.cz
Mgr. Krůlová Hana Odbor výstavby a územního rozvoje Vedoucí oddělení výstavby; průmyslové, liniové a bytové stavby, stavby občanské vybavenosti 271 071 638 hana_krulova@pocernice.cz
Krušina David Odbor informatiky Informatik 271 071 791, 724 825 409 david_krusina@pocernice.cz
Kupcová Ivana Odbor ekonomický Hřbitovní služby 271 071 624 ivana_kupcova@pocernice.cz
L
Ing. Lada Aleš Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí oddělení investic 271 071 612, 724 829 285 ales_lada@pocernice.cz
JUDr. Lukšová Frantová Barbora Odbor kanceláře úřadu Tajemník, Právník 271 071 790, 770 155 868 barbora_luksovafrantova@pocernice.cz
M
Markulinec Moravcová Hana 1. zástupkyně starosty, Radní, Zastupitelka 602 348 859, 271 071 681 hana_moravcova@pocernice.cz
Maurerová Martina Odbor místního hospodářství Asistentka 271 071 692 martina_maurerova@pocernice.cz
Ing. Mayerová Silvie Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 782 silvie_mayerova@pocernice.cz
Mgr. Měšťan Petr Starosta, Radní, Zastupitel 271 071 680 petr_mestan@pocernice.cz
Ing. Měšťan Richard Odbor výstavby a územního rozvoje Vedoucí odboru 271 071 635, 725 382 282 richard_mestan@pocernice.cz
N
PhDr. Nohejl Jiří Odbor hospodářské správy a investic Investiční referent 271 071 668 jiri_nohejl@pocernice.cz
Nováková Kateřina Odbor ekonomický Vedoucí finanční účtárny 271 071 721 katerina_novakova@pocernice.cz
Novotná Alena Odbor hospodářské správy a investic Referent majetkoprávního oddělení 271 071 670, 770 320 266 alena_novotna@pocernice.cz
Novotná Kateřina Odbor kanceláře úřadu Referent správy archivu a spisové služby 271 071 652 katerina_novotna@pocernice.cz
Ing. Novotná Marie Odbor životního prostředí a dopravy Odpadové hospodářství, nakládání s odpady 271 071 634 marie_novotna@pocernice.cz
P
Paulová Iva Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Referent kontroly agendy živnostenské 271 071 627, 606 647 923 iva_paulova@pocernice.cz
Pokorná Marcela Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Živnostenský úřad - registrace 271 071 628 marcela_pokorna@pocernice.cz
Prchalová Miluše Odbor kanceláře úřadu Asistentka 271 071 786 miluse_prchalova@pocernice.cz
Procházková Martina Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Matrika, zást. vedoucí odboru 271 071 654 martina_prochazkova@pocernice.cz
Ing. Ptáčková Ivanka Odbor ekonomický Kontrola hospodaření PO 271 071 653, 775 058 490 ivanka_ptackova@pocernice.cz
R
Mgr. Růžička Petr Ph.D., MBA, DiS. Zastupitel 602 556 321 petr_ruzicka@pocernice.cz
S
Schubertová Petra Odbor hospodářské správy a investic Správa bytového fondu 271 071 731 petra_schubertova@pocernice.cz
Bc. Setničková Pavla Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Vedoucí odd. kontroly a registrace agendy živnostenské 271 071 655, 777 545 218 pavla_setnickova@pocernice.cz
Bc. Siničáková Martina Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí majetkoprávního oddělení 271 071 644, 607 763 240 martina_sinicakova@pocernice.cz
Smutná Jana Odbor ekonomický Účetní 271 071 622 jana_smutna@pocernice.cz
Souček Milan Odbor místního hospodářství Technik 271 071 688 milan_soucek@pocernice.cz
Stára Richard 2. zástupce starosty, Radní, Zastupitel 602 385 684 richard_stara@pocernice.cz
Mgr. Starostová Vendula Odbor sociálních věcí a školství Kurátor pro mládež 271 071 713, 607 035 740 vendula_starostova@pocernice.cz
Mgr. Stejskalová Lenka Odbor výstavby a územního rozvoje Referent společné státní správy a samosprávy – právník (OVÚR a OŽPD) 271 071 632 lenka_stejskalova@pocernice.cz
Mgr. Straňáková Jitka Odbor hospodářské správy a investic Ekonom, dotace 271 071 647, 727 810 009 jitka_stranakova@pocernice.cz
Bc. Svoboda Stanislav Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 614 stanislav_svoboda@pocernice.cz
Svobodová Petra DiS. Odbor místního hospodářství Referent péče o zeleň 271 071 689, 724 829 297 petra_svobodova@pocernice.cz
Svobodová Renata Odbor kanceláře úřadu Mzdy a personalistika 271 071 723 renata_svobodova@pocernice.cz
Svobodová Terezie Odbor sociálních věcí a školství Účetní OSVŠ 271 071 648 terezie_svobodova@pocernice.cz
Sýkorová Jiřina Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 611 jirina_sykorova@pocernice.cz
Š
Bc. Šimáček Vojtěch Odbor místního hospodářství Vedoucí odboru místního hospodářství 271 071 694, 605 263 078 vojtech_simacek@pocernice.cz
Špačková Hana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Živnostenský úřad - registrace 271 071 626 hana_spackova@pocernice.cz
Šprýslová Michaela Odbor ekonomický Účetní HČ 271 071 606 michaela_spryslova@pocernice.cz
Švarcová Ladislava Odbor místního hospodářství Vedoucí sběrného dvora 607 006 238 ladislava_svarcova@pocernice.cz
Mgr. Švrčulová Olga Odbor sociálních věcí a školství Koordinátor pečovatelské služby 271 071 799, 724 829 333 olga_svrculova@pocernice.cz
T
Tadičová Radka DiS. Odbor sociálních věcí a školství Protidrogový a romský koordinátor, referent pro mládež, tělovýchovu a sport, národnostní menšiny 271 071 646, 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
Tremlová Kateřina Odbor kanceláře úřadu Asistentka starostky 271 071 785, 601 381 788 katerina_tremlova@pocernice.cz
Ing. arch. Trundová Eva Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 636 eva_trundova@pocernice.cz
U
Ing. Urbanová Markéta Odbor hospodářské správy a investic Referent majetkoprávního oddělení 271 071 662 marketa_urbanova@pocernice.cz
V
Mgr. Vargová Jana Odbor životního prostředí a dopravy Ochrana ovzduší, Lovecké a rybářské lístky, Ochrana zvířat před týráním 271 071 637 jana_vargova@pocernice.cz
Ing. Vavruška Zdeněk Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí Odboru hospodářské správy a investic 271 071 600, 725 787 654 zdenek_vavruska@pocernice.cz
Vedralová Michaela Odbor sociálních věcí a školství Dotace, Koordinátor komunitního plánování, Preventista kriminality 271 071 774 michaela_vedralova@pocernice.cz
Víchová Helena Odbor sociálních věcí a školství Rozpočtář pro školství 271 071 673 helena_vichova@pocernice.cz
Vlachová Karolína Odbor výstavby a územního rozvoje Administrativní a spisový pracovník 271 071 639 karolina_vlachova@pocernice.cz
Bc. Vlasáková Ivana DiS. Odbor ekonomický Vedoucí odboru ekonomického 271 071 623, 771 239 320 ivana_vlasakova@pocernice.cz
Vraštilová Jitka Odbor ekonomický Pokladní 271 071 720 jitka_vrastilova@pocernice.cz
Bc. Vrbová Eva Odbor životního prostředí a dopravy Silniční správní úřad 271 071 661 eva_vrbova@pocernice.cz
Vytlačilová Alexandra Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 711 alexandra_vytlacilova@pocernice.cz
Ž
Žáčková Jarmila Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 611 jarmila_zackova@pocernice.cz
Z
Záloha Jan Odbor místního hospodářství Vedoucí odd. zeleně 271 071 688 jan_zaloha@pocernice.cz
Zborníková Eva DiS. Odbor ekonomický Místní poplatky 271 071 722 eva_zbornikova@pocernice.cz