Jméno Odbor Funkce Telefon Email
A
Mgr. Arnošt Jiří Odbor kanceláře úřadu Vedoucí odboru 271 071 790 jiri_arnost@pocernice.cz
B
Báček Petr Odbor místního hospodářství Vedoucí odd. místního hospodářství a dopravy 271 071 691, 606 117 525 petr_bacek@pocernice.cz
Bačíková Kateřina Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 666 katerina_bacikova@pocernice.cz
Bartošková Martina Odbor ekonomický Účetní VHČ 271 071 622 martina_bartoskova@pocernice.cz
Mgr. Bendlová Daniela Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 271 071 645, 724 829 283 daniela_bendlova@pocernice.cz
Mgr. Beneda Jiří 1. zástupce starostky 271 071 681, 723 229 928 jiri_beneda@pocernice.cz
Mgr. Bidlová Věra Odbor životního prostředí a dopravy Vedoucí odboru, Ochrana zemědělského půdního fondu 271 071 630, 720 449 122 vera_bidlova@pocernice.cz
Ing. Arch. Brádlerová Iva Odbor výstavby a územního rozvoje Průmyslové, liniové a bytové stavby, Referent oddělení výstavby 271 071 693 iva_bradlerova@pocernice.cz
Ing. Brzkovská Monika Tajemnice úřadu 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Ing. Brzkovská Monika Odbor sociálních věcí a školství Vedoucí odboru 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Č
Ing. Černíková Iveta MSc. Odbor informatiky Informatik 271 071 794 iveta_cernikova@pocernice.cz
Češpivová Daria 2. zástupce starostky 271 071 681, 602 735 172 daria_cespivova@pocernice.cz
C
Ing. Charouzková Jaroslava Odbor kanceláře úřadu Referent správy archivu a spisové služby 271 071 652 jaroslava_charouzkova@pocernice.cz
Charvátová Eva Interní audit Auditor 271 071 609 eva_charvatova@pocernice.cz
D
Bc. Deckerová Ivana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 658 ivana_deckerova@pocernice.cz
Dorňáková Irena Odbor místního hospodářství Referent 271 071 692 irena_dornakova@pocernice.cz
F
Fialová Blanka Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 711 blanka_fialova@pocernice.cz
H
Haislová Eva Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady, rušení TP 271 071 773 eva_haislova@pocernice.cz
Ing. Hájková Yvona Odbor životního prostředí a dopravy Speciální stavební úřad vodoprávní, pasporty zeleně 271 071 751 yvona_hajkova@pocernice.cz
Bc. Hamplová Helena Odbor sociálních věcí a školství Administrativní a spisový pracovník 271 071 651 helena_hamplova@pocernice.cz
Ing. Harwot Pavel Odbor výstavby a územního rozvoje Samostatný referát územního plánování 271 071 660 pavel_harwot@pocernice.cz
Ing. Hejkrlík Milan Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Vedoucí odboru 271 071 761 milan_hejkrlik@pocernice.cz
Hohenberger Jan Odbor hospodářské správy a investic Technik 271 071 619, 774 694 711 jan_hohenberger@pocernice.cz
Hohenberger Josef Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí oddělení správy majetku 271 071 610, 727 804 948 josef_hohenberger@pocernice.cz
Horová Lucie Odbor hospodářské správy a investic Správa bytového fondu 271 071 613 lucie_horova@pocernice.cz
Hřebíková Jitka Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 782 jitka_hrebikova@pocernice.cz
Hubínková Zdeňka Odbor ekonomický Rozpočtář 271 071 665 zdenka_hubinkova@pocernice.cz
J
Jandová Andrea Odbor kanceláře úřadu Asistentka 271 071 784 andrea_jandova@pocernice.cz
Bc. Jáně Veronika Odbor kanceláře úřadu, Koordinátor pro projekt Zdravá MČ a MA21 koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21 271 071 797 veronika_jane@pocernice.cz
Jantolová Vlasta Odbor ekonomický Místní poplatky 271 071 722 vlasta_jantolova@pocernice.cz
Jelínková Hana DiS. Odbor místního hospodářství Referent péče o zeleň 271 071 689, 725 589 161 hana_jelinkova@pocernice.cz
Mgr. Jelínková Magdaléna Odbor životního prostředí a dopravy Ochrana přírody a krajiny, Rostlinolékařská péče 271 071 631 magdalena_jelinkova@pocernice.cz
Ing. Jeníková Dagmar Odbor životního prostředí a dopravy Zástupce vedoucí odboru za dopravní agendu, Silniční správní úřad 271 071 633 dagmar_jenikova@pocernice.cz
K
Bc. Kaněrová Simona Odbor sociálních věcí a školství Veřejný opatrovník 271 071 643, 725 589 149 simona_kanerova@pocernice.cz
Keilová Jana Odbor kanceláře úřadu Personalista 271 071 620 jana_keilova@pocernice.cz
Mgr. Konejlová Štěpánka Odbor sociálních věcí a školství Sociální kurátor 271 071 642, 776 194 316 stepanka_konejlova@pocernice.cz
Konvalinová Ivana Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Stavby inženýrských sítí, reklamy, provozovny 271 071 735 ivana_konvalinova@pocernice.cz
Ing. Koutný Jiří Odbor informatiky Informatik 271 071 792, 778 455 375 jiri_koutny@pocernice.cz
Králová Dana Odbor hospodářské správy a investic Investiční referent 271 071 668, 770 149 762 dana_kralova@pocernice.cz
Krátká Martina Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Matrika 271 071 657 martina_kratka@pocernice.cz
Bc. Krchňák René Odbor kanceláře úřadu Referent bezpečnosti státu 271 071 683, 724 510 752 rene_krchnak@pocernice.cz
Křtínová Ivana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 656 ivana_krtinova@pocernice.cz
Mgr. Krůlová Hana Odbor výstavby a územního rozvoje Vedoucí oddělení výstavby; průmyslové, liniové a bytové stavby, stavby občanské vybavenosti 271 071 638 hana_krulova@pocernice.cz
Krušina David Odbor informatiky Informatik 271 071 791, 724 825 409 david_krusina@pocernice.cz
Kupcová Ivana Odbor ekonomický Hřbitovní služby 271 071 624 ivana_kupcova@pocernice.cz
L
Ing. Lada Aleš Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí oddělení investic 271 071 612, 724 829 285 ales_lada@pocernice.cz
JUDr. Lukšová Frantová Barbora Odbor kanceláře úřadu Právník 271 071 649, 770 155 868 barbora_luksovafrantova@pocernice.cz
M
Ing. Měšťan Richard Odbor výstavby a územního rozvoje Vedoucí odboru 271 071 635, 725 382 282 richard_mestan@pocernice.cz
N
PhDr. Nohejl Jiří Odbor hospodářské správy a investic Investiční referent 271 071 668 jiri_nohejl@pocernice.cz
Nováková Kateřina Odbor ekonomický Vedoucí finanční účtárny 271 071 721 katerina_novakova@pocernice.cz
Ing. Novotná Marie Odbor životního prostředí a dopravy Odpadové hospodářství, nakládání s odpady 271 071 634 marie_novotna@pocernice.cz
P
Ing. Palavský Miloslav Odbor výstavby a územního rozvoje Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 636 miloslav_palavsky@pocernice.cz
Bc. Pilcová Jitka Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovník SPOD 271 071 776, 724 829 306 jitka_pilcova@pocernice.cz
Píša Jaroslav Odbor místního hospodářství Vedoucí odboru 271 071 691, 602 202 954 jaroslav_pisa@pocernice.cz
Prchalová Miluše Odbor kanceláře úřadu Asistentka 271 071 786, 724 825 739 miluse_prchalova@pocernice.cz
Procházková Lenka Odbor živnostenský a občanskosprávních agend CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady, Ověřování podpisů a listin 271 071 659 lenka_prochazkova@pocernice.cz
Procházková Martina Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Matrika, zást. vedoucí odboru 271 071 654 martina_prochazkova@pocernice.cz
Prokůpková Karolína Odbor informatiky Webmaster 271 071 775, 702 189 474 karolina_prokupkova@pocernice.cz
Prokůpková Lucie Odbor informatiky Vedoucí odboru informatiky 271 071 793, 702 021 563 lucie_prokupkova@pocernice.cz
Ing. Ptáčková Ivanka Odbor ekonomický Kontrola hospodaření PO 271 071 653, 775 058 490 ivanka_ptackova@pocernice.cz
R
Rösslerová Olga Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Živnostenský úřad - registrace 271 071 628 olga_rosslerova@pocernice.cz
Ryšavá Jana Odbor místního hospodářství Provozní 271 071 690 jana_rysava@pocernice.cz
S
Schubertová Petra Odbor hospodářské správy a investic Správa bytového fondu 271 071 731 petra_schubertova@pocernice.cz
Bc. Siničáková Martina Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí majetkoprávního oddělení 271 071 644, 607 763 240 martina_sinicakova@pocernice.cz
Bc. Slezáková Ilona Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady 271 071 663 ilona_slezakova@pocernice.cz
Souček Milan Odbor místního hospodářství Technik 271 071 688 milan_soucek@pocernice.cz
Mgr. Starostová Vendula Odbor sociálních věcí a školství Kurátor pro mládež, Sociální pracovník SPOD 271 071 713 vendula_starostova@pocernice.cz
Mgr. Straňáková Jitka Odbor hospodářské správy a investic Ekonom, dotace 271 071 647, 727 810 009 jitka_stranakova@pocernice.cz
Bc. Svoboda Stanislav Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Evidence a projednávání přestupků 271 071 614 stanislav_svoboda@pocernice.cz
Svobodová Renata Odbor kanceláře úřadu Mzdy a personalistika 271 071 723 renata_svobodova@pocernice.cz
Svobodová Terezie Odbor sociálních věcí a školství Účetní OSVŠ 271 071 648 terezie_svobodova@pocernice.cz
Sýkorová Jiřina Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 611 jirina_sykorova@pocernice.cz
Š
Špačková Hana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Živnostenský úřad - registrace 271 071 626 hana_spackova@pocernice.cz
Šprýslová Michaela Odbor ekonomický Účetní HČ 271 071 606 michaela_spryslova@pocernice.cz
Ing. Šťastná Jana Odbor hospodářské správy a investic Referent majetkoprávního oddělení 271 071 662 jana_stastna@pocernice.cz
Mgr. Štrobová Alena Starostka městské části 271 071 680 alena_strobova@pocernice.cz
Mgr. Švrčulová Olga Odbor sociálních věcí a školství Koordinátor pečovatelské služby 271 071 799, 724 829 333 olga_svrculova@pocernice.cz
T
Tadičová Radka DIS Odbor sociálních věcí a školství Protidrogový a romský koordinátor, referent pro mládež, tělovýchovu a sport, národnostní menšiny 271 071 646, 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
Tomeš Michal Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Živnostenský úřad - kontrola 271 071 627 michal_tomes@pocernice.cz
Tremlová Kateřina Odbor kanceláře úřadu Asistentka starostky 271 071 785, 601 381 788 katerina_tremlova@pocernice.cz
V
Mgr. Vargová Jana Odbor životního prostředí a dopravy Ochrana ovzduší, Lovecké a rybářské lístky, Ochrana zvířat před týráním 271 071 637 jana_vargova@pocernice.cz
Ing. Vavruška Zdeněk Odbor hospodářské správy a investic Vedoucí Odboru hospodářské správy a investic 271 071 600, 725 787 654 zdenek_vavruska@pocernice.cz
Vedralová Michaela Odbor sociálních věcí a školství Dotace, Koordinátor komunitního plánování, Preventista kriminality 271 071 774 michaela_vedralova@pocernice.cz
Víchová Helena Odbor sociálních věcí a školství Rozpočtář pro školství 271 071 673 helena_vichova@pocernice.cz
Vlachová Karolína Odbor výstavby a územního rozvoje Administrativní a spisový pracovník 271 071 639 karolina_vlachova@pocernice.cz
Bc. Vlasáková Ivana DiS. Odbor ekonomický Vedoucí odboru ekonomického 271 071 623 ivana_vlasakova@pocernice.cz
Mgr. Vondrová Šárka Odbor sociálních věcí a školství Sociální pracovník SPOD 271 071 717, 607 035 741 sarka_vondrova@pocernice.cz
Vostrá Hana Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady 271 071 607 hana_vostra@pocernice.cz
Vraštilová Jitka Odbor ekonomický Pokladní 271 071 720 jitka_vrastilova@pocernice.cz
Vrbová Eva Odbor životního prostředí a dopravy Silniční správní úřad 271 071 661 eva_vrbova@pocernice.cz
Vytlačilová Alexandra Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 711 alexandra_vytlacilova@pocernice.cz
Ž
Žáčková Jarmila Odbor kanceláře úřadu Recepční na podatelně 271 071 611 jarmila_zackova@pocernice.cz
Z
Záloha Jan Odbor místního hospodářství Zástupce vedoucího od.zeleně 271 071 688 jan_zaloha@pocernice.cz
Zlámalová Radka Odbor hospodářské správy a investic Referent oddělení správy majetku 271 071 670 radka_zlamalova@pocernice.cz