Jméno Funkce Telefon Email
Koordinátor pro projekt Zdravá MČ a MA21
Ing. Tomsová Lenka koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21 271 071 632, 601 388 910 lenka_tomsova@pocernice.cz
Odbor informatiky
Prokůpková Lucie Vedoucí odboru informatiky 271 071 793, 702 021 563 lucie_prokupkova@pocernice.cz
Krušina David Informatik 271 071 791, 724 825 409 david_krusina@pocernice.cz
Ing. Koutný Jiří Informatik 271 071 792, 778 455 375 jiri_koutny@pocernice.cz
Prokůpková Karolína Webmaster 271 071 775, 702 189 474 karolina_prokupkova@pocernice.cz
Odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. Bidlová Věra Vedoucí odboru, Ochrana zemědělského půdního fondu 271 071 630, 720 449 122 vera_bidlova@pocernice.cz
Ing. Hájková Yvona Speciální stavební úřad vodoprávní, pasporty zeleně 271 071 751 yvona_hajkova@pocernice.cz
Ing. Novotná Marie Odpadové hospodářství, nakládání s odpady 271 071 634 marie_novotna@pocernice.cz
Mgr. Jelínková Magdaléna Ochrana přírody a krajiny, Rostlinolékařská péče 271 071 631 magdalena_jelinkova@pocernice.cz
Ing. Jeníková Dagmar Zástupce vedoucí odboru za dopravní agendu, Silniční správní úřad 271 071 633 dagmar_jenikova@pocernice.cz
Vrbová Eva Silniční správní úřad 271 071 661 eva_vrbova@pocernice.cz
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Ing. Janáčková Alexandra Vedoucí odboru 271 071 655, 724 707 170 alexandra_janackova@pocernice.cz
Procházková Martina Matrika, zást. vedoucí odboru 271 071 654 martina_prochazkova@pocernice.cz
Krátká Martina Matrika 271 071 657 martina_kratka@pocernice.cz
Haislová Eva Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady, rušení TP 271 071 773 eva_haislova@pocernice.cz
Kočišová Hana Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady 271 071 659 hana_kocisova@pocernice.cz
Vostrá Hana Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady 271 071 607 hana_vostra@pocernice.cz
Bc. Slezáková Ilona Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, osobní a cestovní doklady 271 071 663 ilona_slezakova@pocernice.cz
Bc. Deckerová Ivana Evidence a projednávání přestupků 271 071 658 ivana_deckerova@pocernice.cz
Křtínová Ivana Evidence a projednávání přestupků 271 071 656 ivana_krtinova@pocernice.cz
Bc. Svoboda Stanislav Evidence a projednávání přestupků 271 071 614 stanislav_svoboda@pocernice.cz
Rösslerová Olga Živnostenský úřad - registrace 271 071 628 olga_rosslerova@pocernice.cz
Špačková Hana Živnostenský úřad - registrace 271 071 626 hana_spackova@pocernice.cz
Tomeš Michal Živnostenský úřad - kontrola 271 071 627 michal_tomes@pocernice.cz
Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Měšťan Richard Vedoucí odboru 271 071 635, 725 382 282 richard_mestan@pocernice.cz
Hřebíková Jitka Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 782 jitka_hrebikova@pocernice.cz
Mgr. Krůlová Hana Vedoucí oddělení výstavby; průmyslové, liniové a bytové stavby, stavby občanské vybavenosti 271 071 638 hana_krulova@pocernice.cz
Kubinová Linda Administrativní a spisový pracovník 271 071 639 linda_kubinova@pocernice.cz
Ing. Arch. Brádlerová Iva Průmyslové, liniové a bytové stavby, Referent oddělení výstavby 271 071 693 iva_bradlerova@pocernice.cz
Bačíková Kateřina Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 666 katerina_bacikova@pocernice.cz
Ing. Jasanský Milan Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 636 milan_jasansky@pocernice.cz
Konvalinová Ivana Referent oddělení výstavby, Stavby inženýrských sítí, reklamy, provozovny 271 071 735 ivana_konvalinova@pocernice.cz
Ing. Harwot Pavel Samostatný referát územního plánování 271 071 660 pavel_harwot@pocernice.cz
Odbor sociálních věcí a školství
Ing. Brzkovská Monika Vedoucí odboru 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Mgr. Bendlová Daniela Sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 271 071 645, 724 829 283 daniela_bendlova@pocernice.cz
Bc. Hamplová Helena Administrativní a spisový pracovník 271 071 651 helena_hamplova@pocernice.cz
Mgr. Starostová Vendula Sociální pracovník SPOD 271 071 713 vendula_starostova@pocernice.cz
Bc. Kaněrová Simona Veřejný opatrovník 271 071 643, 725 589 149 simona_kanerova@pocernice.cz
Mgr. Konejlová Štěpánka Sociální kurátor 271 071 642, 776 194 316 stepanka_konejlova@pocernice.cz
Bc. Křivancová Lucie DiS Kurátor pro mládež 271 071 650, 770 185 264 lucie_krivancova@pocernice.cz
Mgr. Kučerová Andrea Psycholog OSPOD 271 071 641, 724 946 707 andrea_kucerova@pocernice.cz
Bc. Pilcová Jitka Sociální pracovník SPOD 271 071 776, 724 829 306 jitka_pilcova@pocernice.cz
Svobodová Terezie Účetní OSVŠ 271 071 648 terezie_svobodova@pocernice.cz
Mgr. Švrčulová Olga Koordinátor pečovatelské služby 271 071 799, 724 829 333 olga_svrculova@pocernice.cz
Tadičová Radka DIS Protidrogový a romský koordinátor, referent pro mládež, tělovýchovu a sport, národnostní menšiny 271 071 646, 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
Vedralová Michaela Dotace, Koordinátor komunitního plánování, Preventista kriminality 271 071 774 michaela_vedralova@pocernice.cz
Víchová Helena Rozpočtář pro školství 271 071 673 helena_vichova@pocernice.cz
Mgr. Vondrová Šárka Sociální pracovník SPOD 271 071 717, 607 035 741 sarka_vondrova@pocernice.cz
Odbor místního hospodářství
Píša Jaroslav Vedoucí odboru 271 071 691, 602 202 954 jaroslav_pisa@pocernice.cz
Báček Petr Vedoucí odd. místního hospodářství a dopravy 271 071 691, 606 117 525 petr_bacek@pocernice.cz
Záloha Jan Zástupce vedoucího od.zeleně 271 071 688 jan_zaloha@pocernice.cz
Ryšavá Jana Provozní 271 071 690 jana_rysava@pocernice.cz
Dorňáková Irena Referent 271 071 692 irena_dornakova@pocernice.cz
Souček Milan Technik 271 071 688 milan_soucek@pocernice.cz
Jelínková Hana DiS. Referent péče o zeleň 271 071 689, 725 589 161 hana_jelinkova@pocernice.cz
Odbor kanceláře úřadu
JUDr. Lukšová Frantová Barbora Právník 271 071 649, 770 155 868 barbora_luksovafrantova@pocernice.cz
Tremlová Kateřina Asistentka starostky 271 071 785, 601 381 788 katerina_tremlova@pocernice.cz
Jandová Andrea Asistentka 271 071 784 andrea_jandova@pocernice.cz
Prchalová Miluše Asistentka 271 071 786, 724 825 739 miluse_prchalova@pocernice.cz
Mgr. Prokůpková Petra Mluvčí/mediální koordinátor 271 071 797 petra_prokupkova@pocernice.cz
Ing. Charouzková Jaroslava Referent správy archivu a spisové služby 271 071 652 jaroslava_charouzkova@pocernice.cz
Keilová Jana Personalistika 271 071 620 jana_keilova@pocernice.cz
Svobodová Renata Mzdy a personalistika 271 071 723 renata_svobodova@pocernice.cz
Sýkorová Jiřina Recepční na podatelně 271 071 611 jirina_sykorova@pocernice.cz
Vytlačilová Alexandra Recepční na podatelně 271 071 711 alexandra_vytlacilova@pocernice.cz
Žáčková Jarmila Recepční na podatelně 271 071 611 jarmila_zackova@pocernice.cz
Bc. Krchňák René Referent bezpečnosti státu 271 071 683, 724 510 752 rene_krchnak@pocernice.cz
Fialová Blanka Recepční na podatelně 271 071 711 blanka_fialova@pocernice.cz
Interní audit
Charvátová Eva Auditor 271 071 609 eva_charvatova@pocernice.cz
Odbor hospodářské správy a investic
Ing. Vavruška Zdeněk Vedoucí Odboru hospodářské správy a investic 271 071 600, 725 787 654 zdenek_vavruska@pocernice.cz
Hohenberger Josef Vedoucí oddělení správy majetku 271 071 610, 727 804 948 josef_hohenberger@pocernice.cz
Bc. Siničáková Martina Vedoucí majetkoprávního oddělení 271 071 644, 607 763 240 martina_sinicakova@pocernice.cz
Ing. Lada Aleš Vedoucí oddělení investic 271 071 612, 724 829 285 ales_lada@pocernice.cz
Králová Dana Investiční referent 271 071 668, 770 149 762 dana_kralova@pocernice.cz
PhDr. Nohejl Jiří Investiční referent 271 071 668 jiri_nohejl@pocernice.cz
Zlámalová Radka Referent oddělení správy majetku 271 071 670 radka_zlamalova@pocernice.cz
Ing. Šťastná Jana Referent majetkoprávního oddělení 271 071 662 jana_stastna@pocernice.cz
Horová Lucie Správa bytového fondu 271 071 613 lucie_horova@pocernice.cz
Schubertová Petra Správa bytového fondu 271 071 731 petra_schubertova@pocernice.cz
Mgr. Straňáková Jitka Ekonom, dotace 271 071 647, 727 810 009 jitka_stranakova@pocernice.cz
Hohenberger Jan Technik 271 071 619, 774 694 711 jan_hohenberger@pocernice.cz
Odbor ekonomický
Ing. Bařinka Zdeněk Ph.D. Vedoucí odboru ekonomického 271 071 722, 770 171 159 zdenek_barinka@pocernice.cz
Matochová Petra Účetní VHČ 271 071 622 petra_matochova@pocernice.cz
Hubínková Zdeňka Rozpočtář 271 071 665 zdenka_hubinkova@pocernice.cz
Ing. Ptáčková Ivanka Referent odboru ekonomického 271 071 653, 775 058 490 ivanka_ptackova@pocernice.cz
Kupcová Ivana Hřbitovní služby 271 071 624 ivana_kupcova@pocernice.cz
Šprýslová Michaela majetková účetní, Účetní SBF 271 071 606 michaela_spryslova@pocernice.cz
Bc. Vlasáková Ivana DiS. referent místních poplatků 271 071 623 ivana_vlasakova@pocernice.cz
Vraštilová Jitka Pokladní 271 071 720 jitka_vrastilova@pocernice.cz