Jméno Funkce Telefon E-mail
Odbor informatiky
Bc. Koutná Lucie Vedoucí odboru informatiky 271 071 793, 702 021 563 lucie_koutna@pocernice.cz
Krušina David Informatik 271 071 791, 724 825 409 david_krusina@pocernice.cz
Ing. Koutný Jiří Informatik 271 071 792, 778 455 375 jiri_koutny@pocernice.cz
Ing. Černíková Iveta MSc. Informatik 271 071 794, 721 390 338 Iveta_Cernikova@pocernice.cz
Prokůpková Karolína Webmaster 271 071 775, 702 189 474 karolina_prokupkova@pocernice.cz
Odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. Bidlová Věra Vedoucí odboru, Ochrana zemědělského půdního fondu 720 449 122 vera_bidlova@pocernice.cz
Mgr. Brychtová Vernonika referent dopravně správních činností 271 071 630 veronika_brychtova@pocernice.cz
Ing. Hájková Yvona Speciální stavební úřad vodoprávní, pasporty zeleně 775 281 967 yvona_hajkova@pocernice.cz
Ing. Novotná Marie Odpadové hospodářství, nakládání s odpady 271 071 634 marie_novotna@pocernice.cz
Mgr. Jelínková Magdaléna Ochrana přírody a krajiny, Rostlinolékařská péče 271 071 631 magdalena_jelinkova@pocernice.cz
Mgr. Vargová Jana Ochrana ovzduší, Lovecké a rybářské lístky, Ochrana zvířat před týráním 271 071 637 jana_vargova@pocernice.cz
Ing. Jeníková Dagmar Zástupce vedoucí odboru za dopravní agendu, Silniční správní úřad 271 071 633 dagmar_jenikova@pocernice.cz
Bc. Vrbová Eva Silniční správní úřad 271 071 661 eva_vrbova@pocernice.cz
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Ing. Hejkrlík Milan Vedoucí odboru 271 071 761 milan_hejkrlik@pocernice.cz
Procházková Martina Matrika, zást. vedoucí odboru 271 071 654 martina_prochazkova@pocernice.cz
Krátká Martina Matrika 271 071 657 martina_kratka@pocernice.cz
Hamarová Kateřina Osobní a cestovní doklady, ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, rušení TP 271 071 607 katerina_hamarova@pocernice.cz
Haislová Eva Osobní a cestovní doklady, ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, evidence obyvatel, rušení TP 271 071 773 eva_haislova@pocernice.cz
Paulová Iva Referent kontroly agendy živnostenské 271 071 627, 606 647 923 iva_paulova@pocernice.cz
Pokorná Marcela Živnostenský úřad - registrace 271 071 628 marcela_pokorna@pocernice.cz
Bc. Deckerová Ivana Evidence a projednávání přestupků 271 071 658 ivana_deckerova@pocernice.cz
Křtínová Ivana Evidence a projednávání přestupků 271 071 656 ivana_krtinova@pocernice.cz
Bc. Setničková Pavla Vedoucí odd. kontroly a registrace agendy živnostenské 271 071 655, 777 545 218 pavla_setnickova@pocernice.cz
Bc. Svoboda Stanislav Evidence a projednávání přestupků 271 071 614 stanislav_svoboda@pocernice.cz
Špačková Hana Živnostenský úřad - registrace 271 071 626 hana_spackova@pocernice.cz
Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Měšťan Richard Vedoucí odboru 271 071 635, 725 382 282 richard_mestan@pocernice.cz
Ing. Mayerová Silvie Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 782 silvie_mayerova@pocernice.cz
Mgr. Stejskalová Lenka Referent společné státní správy a samosprávy – právník (OVÚR a OŽPD) 271 071 632 lenka_stejskalova@pocernice.cz
Šlechta Jiří M.Arch. Referent územního rozhodování a stavebního řádu 271 071 660 jiri_slechta@pocernice.cz
Mgr. Krůlová Hana Vedoucí oddělení výstavby; průmyslové, liniové a bytové stavby, stavby občanské vybavenosti 271 071 638 hana_krulova@pocernice.cz
Vlachová Karolína Administrativní a spisový pracovník 271 071 639 karolina_vlachova@pocernice.cz
Ing. arch. Brádlerová Iva Průmyslové, liniové a bytové stavby, Referent oddělení výstavby 271 071 693 iva_bradlerova@pocernice.cz
Bačíková Kateřina Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 666 katerina_bacikova@pocernice.cz
Konvalinová Ivana Referent oddělení výstavby, Stavby inženýrských sítí, reklamy, provozovny 271 071 735 ivana_konvalinova@pocernice.cz
Ing. arch. Trundová Eva Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 636 eva_trundova@pocernice.cz
Odbor sociálních věcí a školství
Ing. Brzkovská Monika Vedoucí odboru 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Mgr. Arnošt Jiří Právník 271 071 672 jiri_arnost@pocernice.cz
Mgr. Bendlová Daniela Sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 271 071 645 daniela_bendlova@pocernice.cz
Mgr. Starostová Vendula Kurátor pro mládež 271 071 713, 607 035 740 vendula_starostova@pocernice.cz
Bc. Čunátová Tereza Sociální pracovnice OSPOD 271 071 650 tereza_cunatova@pocernice.cz
Bc. Hamplová Helena Administrativní a spisový pracovník 271 071 651 helena_hamplova@pocernice.cz
Bc. Hrubcová Nikol Sociální pracovnice OSPOD 271 071 776 nikol_hrubcova@pocernice.cz
Bc. Kaněrová Simona Veřejný opatrovník 271 071 643, 725 589 149 simona_kanerova@pocernice.cz
Mgr. Konejlová Štěpánka Sociální kurátor 271 071 642, 776 194 316 stepanka_konejlova@pocernice.cz
Svobodová Terezie Účetní OSVŠ 271 071 648 terezie_svobodova@pocernice.cz
Mgr. Švrčulová Olga Koordinátor pečovatelské služby 271 071 799, 724 829 333 olga_svrculova@pocernice.cz
Tadičová Radka DiS. Protidrogový a romský koordinátor, referent pro mládež, tělovýchovu a sport, národnostní menšiny 271 071 646, 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
Vedralová Michaela Dotace, Koordinátor komunitního plánování, Preventista kriminality 271 071 774 michaela_vedralova@pocernice.cz
Víchová Helena Rozpočtář pro školství 271 071 673 helena_vichova@pocernice.cz
Bc. Jáně Veronika Referent sportu, koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21 271 071 797, 601 388 910 veronika_jane@pocernice.cz
Odbor místního hospodářství
Bc. Šimáček Vojtěch Vedoucí odboru místního hospodářství 271 071 694, 605 263 078 vojtech_simacek@pocernice.cz
Švarcová Ladislava Vedoucí sběrného dvora 271 071 959, 607 006 238 ladislava_svarcova@pocernice.cz
Báček Petr Vedoucí odd. místního hospodářství a dopravy 271 071 688, 606 117 525 petr_bacek@pocernice.cz
Maurerová Martina Asistentka 271 071 692 martina_maurerova@pocernice.cz
Čepová Radka Provozní dispečer 271 071 690 radka_cepova@pocernice.cz
Záloha Jan Vedoucí odd. zeleně 271 071 688 jan_zaloha@pocernice.cz
Svobodová Petra DiS. Referent péče o zeleň 271 071 689, 724 829 297 petra_svobodova@pocernice.cz
Souček Milan Technik 271 071 688 milan_soucek@pocernice.cz
Odbor kanceláře úřadu
Mgr. Kazda Viktor Vedoucí odboru kanceláře úřadu 271 071 777, 770 199 250 viktor_kazda@pocernice.cz
JUDr. Lukšová Frantová Barbora Tajemník, Právník 271 071 790, 770 155 868 barbora_luksovafrantova@pocernice.cz
Tremlová Kateřina Asistentka starostky 271 071 785, 601 381 788 katerina_tremlova@pocernice.cz
Jandová Andrea Asistentka 271 071 784, 724 825 739 andrea_jandova@pocernice.cz
Prchalová Miluše Asistentka 271 071 786 miluse_prchalova@pocernice.cz
Novotná Kateřina Referent správy archivu a spisové služby 271 071 652 katerina_novotna@pocernice.cz
Keilová Jana Personalista 271 071 620 jana_keilova@pocernice.cz
Svobodová Renata Mzdy a personalistika 271 071 723 renata_svobodova@pocernice.cz
Sýkorová Jiřina Recepční na podatelně 271 071 611 jirina_sykorova@pocernice.cz
Vytlačilová Alexandra Recepční na podatelně 271 071 711 alexandra_vytlacilova@pocernice.cz
Žáčková Jarmila Recepční na podatelně 271 071 611 jarmila_zackova@pocernice.cz
Bc. Krchňák René Referent bezpečnosti státu 271 071 683, 724 510 752 rene_krchnak@pocernice.cz
Fialová Blanka Recepční na podatelně 271 071 711 blanka_fialova@pocernice.cz
Interní audit
Bc. Horáková Petra Interní audit a finanční kontrola 271 071 609 petra_horakova@pocernice.cz
Odbor hospodářské správy a investic
Ing. Vavruška Zdeněk Vedoucí Odboru hospodářské správy a investic 271 071 600, 725 787 654 zdenek_vavruska@pocernice.cz
Hohenberger Josef Vedoucí oddělení správy majetku 271 071 610, 727 804 948 josef_hohenberger@pocernice.cz
Bc. Siničáková Martina Vedoucí majetkoprávního oddělení 271 071 644, 607 763 240 martina_sinicakova@pocernice.cz
Ing. Lada Aleš Vedoucí oddělení investic 271 071 612, 724 829 285 ales_lada@pocernice.cz
Králová Dana Investiční referent 271 071 668, 770 149 762 dana_kralova@pocernice.cz
PhDr. Nohejl Jiří Investiční referent 271 071 668 jiri_nohejl@pocernice.cz
Novotná Alena Referent majetkoprávního oddělení 271 071 670, 770 320 266 alena_novotna@pocernice.cz
Ing. Urbanová Markéta Referent majetkoprávního oddělení 271 071 662 marketa_urbanova@pocernice.cz
Hejsková Lenka Referent majetkové správy 271 071 613 lenka_hejskova@pocernice.cz
Schubertová Petra Správa bytového fondu 271 071 731 petra_schubertova@pocernice.cz
Mgr. Straňáková Jitka Ekonom, dotace 271 071 647, 727 810 009 jitka_stranakova@pocernice.cz
Hohenberger Jan Technik 271 071 619, 774 694 711 jan_hohenberger@pocernice.cz
Odbor ekonomický
Bc. Vlasáková Ivana DiS. Vedoucí odboru ekonomického 271 071 623, 771 239 320 ivana_vlasakova@pocernice.cz
Nováková Kateřina Vedoucí finanční účtárny 271 071 721 katerina_novakova@pocernice.cz
Šprýslová Michaela Účetní HČ 271 071 606 michaela_spryslova@pocernice.cz
Smutná Jana Účetní 271 071 622 jana_smutna@pocernice.cz
Ing. Ptáčková Ivanka Kontrola hospodaření PO 271 071 653, 775 058 490 ivanka_ptackova@pocernice.cz
Kupcová Ivana Hřbitovní služby 271 071 624 ivana_kupcova@pocernice.cz
Vraštilová Jitka Pokladní 271 071 720 jitka_vrastilova@pocernice.cz
Zborníková Eva DiS. Místní poplatky 271 071 722 eva_zbornikova@pocernice.cz