Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP

Přílohy