oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: žádost o změnu stavby před dokončením

Přílohy