Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Přílohy