Obecné vyjádření OVÚR: Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Přílohy