Úřední deska

* Dokumenty, které jsou zde vystaveny, jsou současně zobrazovány na interaktivních úředních deskách:
  • na hlavní budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647, 193 21 Horní Počernice - na stěně vedle bezbariérového vchodu do úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
  • na vedlejší budově Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 635, 193 21 Horní Počernice - na štěně vedle hlavního proskleného vchodu do budovy úřadu (formou kovového závěsného proskleného modulu s dotykovým ovládáním)
 (papírové úřední desky již Úřad MČ Praha 20 nevede)

Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.

(OZPD - odbor životního prostředí, OE - odbor ekonomický, OHSI - odbor hospodářské správy a investic, OVUR - odbor výstavby a územního rozvoje, OKU - odbor kanceláře úřadu, OMH - odbor místního hospodářství, OSVŠ - odbor sociálních věcí a školství, OŽOSA- odbor živnostenský a občanskosprávní, OI - odbor informatiky)
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - ul. Ke Starým rybníkům (kanalizační přípojka) 21.03.2023 07.04.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - ul. Ratibořická - liniová stavba 1. etapa, 2. fáze 20.03.2023 06.04.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - ul. Božanovská (chodník) 17.03.2023 03.04.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: částečná uzavírka-NN4142-kanalizační přípojka 16.03.2023 02.04.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu - B28: ZUK - ul. Ratibořická - liniová stavba 1. etapa, 2. fáze 15.03.2023 01.04.2023
Oznámení OZPD Konsolidovaná DUR D0 510 zkapacitnění - seznámení s poklady rozhodnutí 10.03.2023 27.03.2023
Jiná oznámení OZPD Navazující řízení na EIA Nový Zelenec - 32 RD a rozvody kanalizace 10.03.2023 27.03.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - ul. Ratibořická - liniová stavba 1. etapa, 2. fáze 09.03.2023 21.03.2023
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: ucelení Obytné zóny-Pod Starákem 09.03.2023 10.04.2023
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: ZUK - obnova kVN a kNN - 1. etapa 07.03.2023 24.03.2023
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: doplnění místní úpravy provozu-ul. Jeřická 06.03.2023 23.03.2023
Oznámení OZPD Informace o šetření na místě 06.03.2023 23.03.2023