Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD rozhodnutí - uložení povinnosti: vrak - Domkovská - BL08HVZ 08.07.2020 24.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická 08.07.2020 24.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Chvalce 03.07.2020 20.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bříšťanská 02.07.2020 20.07.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu - Božanovská, Komárovská 01.07.2020 17.07.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice C 30.06.2020 16.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 30.06.2020 16.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 30.06.2020 16.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka NN 4142 - přeložka IS 26.06.2020 13.07.2020
Oznámení OZPD Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště pro ZTP veřejná účelová komunikace č. NN4164 25.06.2020 13.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka - frézování - NN 4142 23.06.2020 09.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: doplnění DZ - odstavná ploch ul. Ve Žlíbku 19.06.2020 06.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úpravana provozu v ul. Ve Žlíbku - přechod pro chodce 17.06.2020 03.07.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava Chodovická x Ratibořická x U Jeslí 16.06.2020 02.07.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: instalace nabíjecí stanice - Obchodní 16.06.2020 29.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přeložka el. kabelu - Bártlova (chodník) 11.06.2020 29.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická 09.06.2020 25.06.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: oprava povrchu vozovky ul. Bártlova + NN4155 08.06.2020 24.06.2020