Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD sdělenEIA - Optimalizace žel.trati Lysá n.L.- Praha Vysočany - prodloužení platnosti stanoviska EIA 14.02.2020 16.03.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika 14.02.2020 02.03.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu 14.02.2020 02.03.2020
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Park u Čeňku III. etapa - komunikace, k.ú. Dolní Počernice 14.02.2020 02.03.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: U Žlíbku - stanice CNG 14.02.2020 02.03.2020
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy - ul. Běchorská 04.02.2020 20.02.2020
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: místní úprava Chodovická x Ratibořická x U Jeslí 04.02.2020 20.02.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu: místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - p.č. 4485/3 03.02.2020 19.02.2020
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy - LIDL 03.02.2020 19.02.2020
Oznámení OZPD OOP-stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu - Big Box 03.02.2020 19.02.2020
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu v ul. Domkovská 30.01.2020 17.02.2020
Oznámení OZPD sdělení - seznámení se závěrem zjišťovacího řízení na záměr zkapacitnění ČOV Čertousy 28.01.2020 28.02.2020