Odbory, které nejsou ve výběru, nemají aktuálně vyvěšen žádný dokument.  
Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - 3 stromy park Prachovská - OMH 16.10.2019 25.10.2019
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - 10 třešní Náchodská - OMH 16.10.2019 25.10.2019
Oznámení OZPD OOP - návrh místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Lukavec 14.10.2019 30.10.2019
Oznámení OZPD Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu-zastávky BUS 204 a 224 11.10.2019 28.10.2019
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízení - 1 lípa stromořadí Jeřická - OMH 10.10.2019 21.10.2019
Oznámení OZPD oznámení o zahájení řízerní - 1 lípa stromořadí Chvalkovická - OMH 10.10.2019 21.10.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa 08.10.2019 24.10.2019
Jiná oznámení OZPD oznámení o průběhu geodetických prací - projekt vysokorychlostní tratě Běchovice - Poříčany 08.10.2019 09.12.2019
Oznámení OZPD seznámení se záverem zjišťovacího řízení na záměr D10 MÚK Radonice - MÚK Satalice: zkapacitnění 07.10.2019 23.10.2019
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu: Přechodná úprava provozu bezejmenná pozemní komunikace - havarijní s 04.10.2019 21.10.2019