Budova MČ, Jívanská 635, 2. np

Tel.: 271 071 791

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Bc. Koutná Lucie Vedoucí odboru informatiky 271 071 793, 702 021 563 lucie_koutna@pocernice.cz
Krušina David Informatik 271 071 791, 724 825 409 david_krusina@pocernice.cz
Ing. Koutný Jiří Informatik 271 071 792, 778 455 375 jiri_koutny@pocernice.cz
Ing. Černíková Iveta MSc. Informatik 271 071 794, 721 390 338 Iveta_Cernikova@pocernice.cz
Drástová Karolína Webmaster 271 071 775, 702 189 474 karolina_drastova@pocernice.cz

Odbor informatiky

 • koncepčně řídí používání výpočetní techniky na Úřadě,
 • zajišťuje stálou údržbu provozovaného informačního systému a jeho rozvoj,
 • zajišťuje dodávky výpočetní techniky, softwarového vybavení, spotřebního materiálu pro provoz výpočetní techniky a servisních činností výpočetní techniky,
 • vydává závazné pokyny týkající se práce uživatelů s výpočetní technikou, zejména s ohledem na bezpečnost zpracovávaných dat,
 • v rámci celopražských řešení zajišťuje technickou provázanost a koordinuje činnost referátu vůči MHMP,
 • zajišťuje zálohování a archivaci dat Úřadu,
 • spolupracuje se správci dalších databází mimo úřad, jejichž obsah je možno využít pro potřeby Úřadu,
 • spolupracuje při vedení operativní evidence výpočetní techniky,
 • vede skladovou evidenci zásob pro výpočetní techniku
 • vede evidenci licencí softwaru,
 • technicky a organizačně zajišťuje přístup do internetu,
 • zodpovídá za provoz telefonního systému Úřadu,
 • zabezpečuje po technické stránce poskytování informací občanům související s výkonem státní správy i samosprávy v MČ Praha 20 prostřednictvím technických prostředků Úřadu,