Odbor informatiky

Odbor informatiky koncepčně řídí používání výpočetní techniky na Úřadě, zajišťuje stálou údržbu provozovaného informačního systému a jeho rozvoj, zajišťuje dodávky […]

Odbor životního prostředí a dopravy

Odbor provádí činnost dotčeného správního orgánu státní správy a vydává stanovisko k projektové dokumentaci řeší otázky týkající se ochrany přírody […]

Odbor výstavby a územního rozvoje

Organizační členění odboru:                                                    Vedoucí odboru odd. výstavby ·         vedoucí oddělení ·         administrativní a spisový pracovník ·         referent samostatný referát územního […]

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství: –          orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) –          oddělení pečovatelské služby –          školství a kultura […]

Odbor místního hospodářství

Organizační členění –       Vedoucí odboru –       Oddělení místního hospodářství a dopravy –       Oddělení péče o zeleň a kompostárny –       Oddělení […]

Odbor kanceláře úřadu

Sekretariát komplexně zajišťuje veškeré administrativní práce pro starostu, zástupce starosty a tajemníka Úřadu městské části (dále jen vedení Úřadu) organizuje […]

Interní audit

Činnost interního auditu a finanční kontroly vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o […]