Aktuální verze návrhu Metropolitního plánu

Na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace  byla dne 27.11.2017 zveřejněna aktuální verze návrhu Metropolitního plánu, […]