KONTROLA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A PARKŮ

Dne 8. 9. 2021 proběhla součinnostní akce Místního oddělení Policie ČR Horní Počernice spolu se strážníky Městské policie Praha 14. […]

PLÁNOVANÉ VÍKENDOVÉ SEKÁNÍ

Sekání bude probíhat celý víkend 12. 6.-13. 6. v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. V sobotu předpokládáme 8:00 – 17:00, […]

NÁVRH DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2021

Rada městské části vzala v pátek 30. dubna 2021 na vědomí návrh Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části […]

TŘEBEŠOVSKÁ – DALŠÍ ETAPA

Vážení spoluobčané, v ulici Třebešovská se blížíme k poslednímu úseku rekonstrukce komunikace, vjezdů a chodníků.  Zbývá nám dokončit úsek mezi ulicemi Lipí […]