Vývoj osídlení

Od druhé poloviny osmnáctého století se obnovil samostatný rozvoj našich původních obcí, o nichž záznam z roku 1785 uvádí již existenci 45 domů ve Chvalech, 67 domů v Čertousích a Horních Počernicích a 16 domů ve Svépravicích a Xaverově.

Roku 1880 měly Chvaly 76 domů a 630 obyvatel, Čertousy a Horní Počernice 135 domů a 1055 obyvatel, Svépravice s Xaverovem 24 domů a 183 obyvatel.

Mohutná vlna osidlování území našich obcí, po roce 1920 ovlivněná nízkými cenami stavebních parcel, měla za následek, že během necelých dvaceti let se obce od sebe navzájem vzdálené okolo dvou kilometrů, stavebně na několika místech spojily.

Zákonem o zrušení osad se staly Čertousy v roce 1928 přímou součástí Horních Počernic, které byl následně 13.11.1936 povýšeny na městys. Z moci úřední bylo v roce 1942 nařízeno sloučení původních obcí v jednu. Ve skutek bylo sloučení provedeno od 1. února 1943 a společná obec dostala jméno Horní Počernice, po největší z nich. Nová obec měla 1.555 domů a 8.722 obyvatel.

Původní zástavba rodinných domků a vilek byla v sedmdesátých letech rozšířena o družstevní výstavbu vícepodlažních bytových jednotek a prvních tří věžových domů. Výstavba vícepodlažních domů formou sídlištních celků pak následovala od let osmdesátých.

Při sčítání v roce 1980 měly Horní Počernice 10.778 obyvatel a celkem 1974 popisných čísel.

Od 1. července 2001 je městská část Horní Počernice 20. správním obvodem hlavního města Prahy a od 1.1.2002 nese název Praha 20. Rozloha území je 16,96 km2 a trvale na něm žije asi 13.200 obyvatel. Současný ucelený sídelní útvar zahrnuje původní obce Čertousy, Chvaly, Horní Počernice, Svépravice a Xaverov.