Zřízení správního obvodu hlavního města

K 1.7.2001 se Horní Počernice staly jedním z 22 správních obvodů hlavního města.