Významná historická výročí

4500 př.n.l. První osídlení
1088 První písemná zpráva o Chvalech
1357 První písemná zpráva o Čertousích a Horních Počernicích
1420 První písemná zpráva o Svépravicích
1639 Třicetiletá válka
1652 Sjednocení obcí – Jezuité
1660 Výstavba kaple
1734 Přestavba původní Chvalské tvrze
1750 Kaplička ve Svépravicích
1770 Vybudování kapličky na Křovinově náměstí
1774 Zřízena škola v Horních Počernicích
1777 Postaven hřbitov
1779 První písemný záznam o Xaverově
1787 Zřízena škola ve Chvalech
1790 Vybudování císařské silnice
1793 – 1794 Přestavba kostela na současnou podobu
1874 Provoz na první železniční koleji Praha – Lysá nad Labem
1875 Výstavba věže pro zvony u kostela ve Chvalech
1878 Založen hasičský sbor Chvaly
1888 Založen hasičský sbor Horní Počernice
1895 Založení hasičského sboru Svépravice
1905 Založení jednoty sokolské
1908 Založen spořitelní a záložní spolek Raiffeisenka pro Chvaly a Svépravice
1908 Zřízen sirotčinec ev. jednoty Žižkov v bývalém mlýně na Chvalech
1912 Založení Kroužku mládenců
1919 Založení hudebního kroužku Lyra
1920 Založení sportovního klubu, kopaná
1923 První rozsvícená elektrická světla v Horních Počernicích
1924 Budování kanalizace u hlavní komunikace (dnešní Náchodská)
1924 Ordinace prvního místního lékaře
1924 První rozsvícená světla ve Svépravicích
1925 První rozsvícená světla ve Chvalech
1925 Zprovoznění druhé koleje Severozápadní dráhy
1928 Čertousy se staly součástí Horních Počernic
1930 Přeměna Kroužku mládenců na Besedu J.K.Tyl
1934 Zřízena samostatná škola ve Svépravicích
1936 Obec Horní Počernice povýšena na městys
1943 Sloučení obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy, Xaverov a Horní Počernice v jednu obec – Horní Počernice
1947 Spojení stvrzeno svobodnou volbou zvolených představitelů obcí
1954 Zprovoznění koupaliště budovaného od roku 1951
1969 Horní Počernice se staly městem
1974 Připojení Horních Počernic ku Praze
1990 Kooptování členů OF do MNV Horní Počernice
1990 Bc. Ivan Liška, zvolen prvním starostou v novém politickém uspořádáním
1991 Zahájení rozsáhlé výstavby vodovodu plynovodu a kanalizací
1993 Zřízení gymnázia
1996 Zahájení obnovy Chvalského zámku
1998 Zahájení výstavby čistírny odpadních vod a kanalizací
1999 Nová cyklistická stezka Horní Počernice – Klánovice
2000 Zahájení přestavby fotbalového stadionu
2001 Rekonstrukce divadla v přírodě
2001 Výstavba nové školy na Chvalech
2001 Zřízení správního obvodu hlavního města
2001 Otevřena nová budova úřadu
2002 Zahájení výstavby komerční zóny
2003 Zahájení přestavby kina na divadlo Pohoda
2004 4.5. – Slavnostní setkání představitelů partnerských měst Brunsbüttelu, Mions a Bořetic na Chvalském zámku v souvislosti se vstupem ČR do Evropské Unie. Součástí slavnosti bylo vysázení 27 stromů darovaných různými osobnostmi a občany Horních Počernic v areálu Chvalské tvrze
2005 28.9. – na Chvalském hřbitově byl slavnostně otevřen památník Františku Vítězslavu Veselému, starostovi původních obcí Horní Počernice a Čertousy, říšskému poslanci a prvnímu kronikáři
– v areálu Chvalské tvrze bylo v září otevřeno Infocentrum
2006 13.10. – slavnostní otevření Divadla Horní Počernice, vzniklé rozsáhlou rekonstrukcí bývalého kina
2007 18.11. – v kostele sv. Ludmily na Chvalech požehnal kardinál Vlk nové varhany zakoupené pro kostel
2008 1.5. – slavnostní otevření zrekonstruovaného Chvalského zámku mimo jiné také za účasti hostí z partnerských měst, kardinála Vlka, profesora Holého, primátora hl.m. Prahy, představitelů místní samosprávy a stovek občanů městské části
2010 14.5.- 27.6. se uskutečnil jubilejní již 40.ročník letního divadelního festivalu v Divadle v přírodě.
2010 11.11. – zvolena starostka paní Hana Moravcová. V celé historii původních obcí a městské části je první ženou a starostkou
2011 26.11. – bylo vzpomenuto výročí 30 let od zásadní přestavby Kulturního centra Domeček
2012 14.6. – slavnostní otevření areálu tenisového oddílu Sokola Horní Počernice vč. nově vybudované klubovny
6.6. – byla slavnostně otevřena 1.školní naučná stezka pro veřejnost a okolí ZŠ Stoliňská