Třicetiletá válka

Roku 1639, v období třicetileté války, kdy na svém tažení znenadání přitrhli do našich obcí Švédové, je dokládán zánik dvou malých vsí Babic a Babiček, položených na jižní straně pode Chvaly kde se dodnes „V Babyku“ říká. Ty byly zcela pobořeny a vypáleny. Z obce Chvaly zbyly rozvaliny, z nichž přeživší obyvatelé po mnoho následujících let budovali své nové příbytky. Z velké části byly pobořeny i Čertousy a Horní Počernice. Nejméně poničeny byly Svépravice, ležící poněkud stranou u pozemního hvozdu.