Sjednocení obcí – Jezuité

Významným, v historii našich obcí, se stal rok 1652 tím, že se Chvaly a Svépravice staly majetkem jezuitského řádu, který již vstoupil i do práv Univerzity Karlovy. Jezuitský řád jako jediná vrchnost spojil všechny vsi v jeden celek. Roku 1675 k nim přikoupili Jezuité ještě ves Šestajovice a v r. 1683 i dvůr v Satalicích. Toto postavení se změnilo až po roce 1773, kdy byla jezuitská kolej císařem Josefem II. zrušena a řád všeobecně zakázán. Majetek přešel následně do „Zemského studijního fondu“ založeného pro vydržování škol.