Horní Počernice se staly městem

Rozhodnutím Středočeského národního výboru z 27. prosince 1968 se obec Horní Počernice stala od 1. ledna 1969 městem. Městu Horní Počernice byl schválen i městský znak, který je součástí souboru znaků měst a obcí připojených ku Praze. Symbolicky vyjadřuje významný chov koní na Xaverově a zemědělské zaměření původních tří obcí.