První písemná zpráva o Chvalech

První dochovaná písemná zpráva je o původní obci Chvaly z roku 1088 v zakládací listině Vyšehradské kapituly, kterou český král Vratislav I. zabezpečil velkou majetkovou nadací, darováním celkem 66 vsí a osad, mezi něž patřilo i šest popluží ve Chvalech.