Přestavba původní Chvalské tvrze

Z období jezuitů nám jako památka zůstal Chvalský zámek, který vznikl po vyhoření původní tvrze roku 1734 přebudováním zámecké podoby v renesančním stylu. Druhou památkou po jezuitech je kostel sv. Ludmily vzniklý v letech 1793 – 1794 přestavbou původní kaple sv. Anny z r. 1695. V roce 1825 byla k průčelí kostela přistavěna věž k zavěšení zvonů, která byla v r. 1875 přestavěna, aby bylo možno zvony dodané již r. 1860 zvonařskou dílnou Karla Bellmanna z Prahy, v den sv. Ludmily v září 1875 po vysvěcení zasvětit. Tyto původní zvony dodané ze stříbrné zvonoviny byly však za 1. světové války zničeny. Z dalších stavebních památek na území našich obcí je to zámecká budova z r. 1375, přestavěná do dochované podoby v 18. století v Čertousích.