Budova MČ, Jívanská 647, 1. patro

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Ing. Měšťan Richard Vedoucí odboru 271 071 635, 725 382 282 richard_mestan@pocernice.cz
Hřebíková Jitka Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 782 jitka_hrebikova@pocernice.cz
Mgr. Krůlová Hana Vedoucí oddělení výstavby; průmyslové, liniové a bytové stavby, stavby občanské vybavenosti 271 071 638 hana_krulova@pocernice.cz
Kubinová Linda Administrativní a spisový pracovník 271 071 639 linda_kubinova@pocernice.cz
Ing. Arch. Brádlerová Iva Průmyslové, liniové a bytové stavby, Referent oddělení výstavby 271 071 693 iva_bradlerova@pocernice.cz
Bačíková Kateřina Referent oddělení výstavby, Rodinné domy a jejich doplňkové stavby 271 071 666 katerina_bacikova@pocernice.cz
Konvalinová Ivana Referent oddělení výstavby, Stavby inženýrských sítí, reklamy, provozovny 271 071 735 ivana_konvalinova@pocernice.cz
Ing. Harwot Pavel Samostatný referát územního plánování 271 071 660 pavel_harwot@pocernice.cz

Organizační členění odboru:                                                   

Vedoucí odboru

odd. výstavby

·         vedoucí oddělení

·         administrativní a spisový pracovník

·         referent

samostatný referát územního plánování

Stručná pracovní náplň odboru:                                                            

Oddělení výstavby:                                                     

Vykonává funkci obecného stavebního úřadu podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení.

Vykonává funkci působnosti speciálního stavebního úřadu podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věcech silnic II. a III. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy.

Samostatný referát územního plánování:                                                        

Zajišťuje projednání územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy a programu rozvoje hlavního města Prahy (strategického plánu) v orgánech samosprávy MČ a připravuje podněty na jejich změny.

Formuláře:                                                       

https://www.pocernice.cz/urad-mc/formulare/

Další informace:                                                            

e-UtilityReport – hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí – http://cz.mawis.eu/praha

V mapovém portálu je možné zobrazit vybraná geografická data Prahy (cílená na MČ Praha 20). Mimo jiné je možné zobrazit parcely podle katastrální mapy, technickou mapu – sítě nebo územní plán. Data jsou spravována Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Mapový portál