Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ

Přílohy