Rozpočtové opatření č. 90 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace spolku Linka bezpečí, z.s. na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ 20“

Přílohy