Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 v k. ú. Horní Počernice 27.04.2017 15.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - revmatologie 26.04.2017 08.06.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie 26.04.2017 08.06.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu parkoviště Na Chvalské trzi 26.04.2017 29.05.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu I. nadzemního a I. podzemního podlaží budovy Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 635 26.04.2017 15.05.2017
Oznámení OZPD OOP-Návrh-přechodná úprava-Stoliňská 21.04.2017 02.05.2017
Oznámení OZPD Návrh - OOP: Uzavírka ulice Votuzská 21.04.2017 02.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 21.04.2017 07.06.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortodoncie 21.04.2017 07.06.2017
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 21.04.2017 01.05.2017
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 21.04.2017 01.05.2017
Oznámení OZPD Oznámení Spolky - kácení dřevin rostoucích mimo les 21.04.2017 01.05.2017
Oznámení OZPD "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1" - rozeslání a zveřejnění dokumen... 21.04.2017 08.05.2017
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Chvalkovická, Kramolná 21.04.2017 26.05.2017
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Chvalkovická, Kramolná 21.04.2017 22.05.2017
Volná místa OKU VŘ - OMH - ref. péče o zeleň 19.04.2017 05.05.2017
Oznámení OKU Dokumenty 180 EX 4048/15-72-dražební vyhláška 19.04.2017 09.05.2017
Oznámení OKU 030 EX 27397/16-39 Dražební vyhláška 19.04.2017 11.05.2017
Oznámení OKU 160EX 3823/15-103 Dražební vyhláška - el. dražba 19.04.2017 05.05.2017
Oznámení OZPD stanovení místní úpravy provozu: Stanovení ul. Mezilesí 19.04.2017 05.05.2017
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 18.04.2017 27.04.2017
Oznámení OZPD OOP - Stanovení ul. Sekeřická 18.04.2017 04.05.2017
Oznámení OKU Usnesení - Obvodní soud pro Prahu 10 13.04.2017 27.04.2017
Oznámení OKU Patří na ÚMČ Praha 20 - 31E88/2014, Usnesení o nařízení dražby JK 13.04.2017 27.04.2017
Oznámení OKU Usnesení - Obvodní soud pro Prahu 10 13.04.2017 27.04.2017
Oznámení OKU Usnesení - Obvodní soud pro Prahu 10 13.04.2017 27.04.2017
Oznámení OZPD OOP - přechodná úprava provozu ul. Do Čertous 13.04.2017 01.05.2017
Oznámení OKU Oznámení o přerušení dodávky el.energie 13.04.2017 08.05.2017
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 14 a 15 na rok 2017 12.04.2017 31.01.2018
Veřejné vyhlášky OE Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha 1 12.04.2017 13.05.2017
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 12.04.2017 28.04.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodej části pozemku parc. č. 3796/1 v k. ú. Horní Počernice 11.04.2017 01.05.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr prodeje pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Horní Počernice 11.04.2017 01.05.2017
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent územního plánování a stavebního řádu 11.04.2017 28.04.2017
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - oftalmologie 07.04.2017 24.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 07.04.2017 24.05.2017
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 10-13 04.04.2017 31.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody 03.04.2017 18.05.2017
Volná místa OKU VŘ - OKÚ - ved. OKÚ . 29.03.2017 28.04.2017
Majetkoprávní oznámení OE Záměr prodeje hrobového zařízení č. 107 27.03.2017 27.04.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Oznámení o dokončení obnovy k. o. v k. ú. Třeboradice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 27.03.2017 28.04.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Oznámení o dokončení obnovy k. o. v k. ú. Lysolaje a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 27.03.2017 28.04.2017
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 6 - konkurzní řízení- ředitel/ka MŠ Velvarská 23.03.2017 29.04.2017
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 12 - konkursní řízení - ředitel/ka ZŠ profesora Švejcara 22.03.2017 11.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče 22.03.2017 05.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - endokrinologie a diabetologie 22.03.2017 05.05.2017
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 1-9 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtového opatření schvalovaného ZMČ na rok 2017 č. 1 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 20.03.2017 02.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 20.03.2017 03.05.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost 20.03.2017 03.05.2017
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Majetkoprávní oznámení OE Záměr prodeje hrobového zařízení č. 496_497 14.10.2016 30.04.2017
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018