Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - rehabilitační a fyzikální medicína 22.06.2017 04.08.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - fyzioterapie 22.06.2017 04.08.2017
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 22.06.2017 03.07.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu bytu č. 37 v bytovém domě v ulici Mezilesí č. p. 2056, Praha 9 - Horní Počernice 22.06.2017 12.07.2017
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Oznámení OKU Město Čelákovice - Výběrové řízení 21.06.2017 20.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gerontopsychiatrie 20.06.2017 02.08.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 20.06.2017 02.08.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Oznámení o zamýšleném převodu dle ust. §20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 20.06.2017 20.09.2017
Oznámení OKU Obec Mochov - Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ 19.06.2017 01.08.2017
Oznámení OZPD OOP 19a-přechodná úprava provozu ul. Obchodní 19.06.2017 30.06.2017
Oznámení OKU Program zasedání ZMČ č. 21 (26.6.2017) 16.06.2017 27.06.2017
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 12 - konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Větrníček 15.06.2017 26.07.2017
Volná místa OKU VŘ - EO - referent 14.06.2017 31.07.2017
Oznámení OVUR oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Ohlášení odstranění prodejny Penny Market Horní Počernice č 14.06.2017 30.06.2017
Oznámení OZPD OOP - návrh ul. Lhotská: Stanovení místní úpravy - ZTP 13.06.2017 29.06.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie 12.06.2017 25.07.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schvalovaných Radou městské části č. 35 - 39 09.06.2017 02.04.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku KN parc.č. 1203/2 a části pozemku KN parc.č. 786/40 v k.ú. H. Počernice 09.06.2017 27.06.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - radiační onkologie 07.06.2017 20.07.2017
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD (MD) 05.06.2017 07.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 05.06.2017 18.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neonatologie 05.06.2017 18.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče 29.05.2017 11.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - paliativní medicína 29.05.2017 11.07.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie 29.05.2017 11.07.2017
Majetkoprávní oznámení OE Záměr prodeje hrobového zařízení č. 496-497 24.05.2017 30.06.2017
Oznámení OE Zveřejnění rozpočtových opatření schválených na RMČ dne 23.5.2017 č. 27 -34 24.05.2017 30.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - geriatrie 24.05.2017 04.07.2017
Oznámení OE Zveřejnění schválený rozpočtových opatřeních schvalovaných ZMČ Praha 20 č. 2 - 5 23.05.2017 02.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - angiologie 22.05.2017 03.07.2017
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 22.05.2017 02.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ergoterapie 18.05.2017 29.06.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - adiktolog 18.05.2017 29.06.2017
Oznámení OZPD Oznámení odchytu koček 15.05.2017 24.06.2017
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 25 a 26 na rok 2017 10.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ na rok 2017 č. 16 -24 05.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 14 a 15 na rok 2017 12.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 10-13 04.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 1-9 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtového opatření schvalovaného ZMČ na rok 2017 č. 1 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 20.03.2017 02.04.2018
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018