Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie-jednodenní péče 07.12.2017 22.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie 07.12.2017 22.01.2018
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les-spolky 07.12.2017 18.12.2017
Volná místa OKU VŘ - Chvalský zámek 06.12.2017 29.12.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Výběrové řízení - Pronájem parkoviště Na Chvalské tvrzi v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 05.12.2017 27.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - chirurgie-jednodenní péče 04.12.2017 17.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - nefrologie 04.12.2017 17.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví-jednodenní péče 04.12.2017 17.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku-jednodenní péče 04.12.2017 17.01.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 86 - 90 04.12.2017 02.04.2018
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 01.12.2017 11.12.2017
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu v H.P.: OOP-přechodná úprava provozu 01.12.2017 18.12.2017
Volná místa OKU VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu 29.11.2017 15.12.2017
Oznámení OKU Dražební vyhláška D 05/2017 29.11.2017 16.12.2017
Oznámení OZPD zápis z veřejného projednání záměru Pražský okruh - Běchovice D1 28.11.2017 14.12.2017
Oznámení OZPD Pražský okruh Běchovice D-1 - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP 28.11.2017 14.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dermatovenerologie 24.11.2017 09.01.2018
Oznámení OZPD OOP-přechodná úprava provozu ul. Ve Žlíbku: přechodná úprava provozu v ul. Ve Žlíbku 23.11.2017 11.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody 23.11.2017 08.01.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4383/1, parc. č. 4384/4, parc. č. 4384/5 v k.ú. H. Počernice 23.11.2017 11.12.2017
Volná místa OKU VŘ - OE - vedoucí finanční účtárny 2 22.11.2017 22.12.2017
Volná místa OKU VŘ - OE - rozpočtář 22.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gerontopsychiatrie 16.11.2017 02.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická onkologie 16.11.2017 02.01.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu bytu č. 10 v bytovém domě Dobšická 1741, Praha - Horní Počernice 13.11.2017 19.01.2018
Volná místa OKU VŘ - OMH - řidič 13.11.2017 29.12.2017
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD (MD) 13.11.2017 15.12.2017
Volná místa OKU VŘ - právník 10.11.2017 15.12.2017
Volná místa OKU VŘ - EO - vedoucí EO 10.11.2017 15.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortodoncie 10.11.2017 29.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - neurologie 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ergoterapeut 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - dětská a dorostová psychiatrie 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - oftalmologie 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie 10.11.2017 22.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - chirurgie 10.11.2017 22.12.2017
Jiná oznámení OKU Volby-INFO pro voliče o době a místě konání volby prezidenta 07.11.2017 31.01.2018
Jiná oznámení OKU Volby-INFO pro voliče o době a místě konání 2. kola volby prezidenta 07.11.2017 31.01.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 81 - 85 06.11.2017 02.04.2018
Volná místa OKU VŘ - OKÚ - tajemník/tajemnice 03.11.2017 29.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - klinická psychologie 03.11.2017 18.12.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - kardiologie 02.11.2017 14.12.2017
Jiná oznámení OZPD Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 02.11.2017 14.12.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 01.11.2017 31.01.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 01.11.2017 13.12.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 75 - 80 23.10.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 72 - 74 10.10.2017 02.04.2018
Oznámení OE Závěrečný účet 2016 04.10.2017 30.06.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 67 - 71 22.09.2017 02.04.2018
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 65 - 66 01.09.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 59 - 64 24.08.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schváleným RMČ Praha 20 č. 51 - 58 01.08.2017 30.03.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatřeních schvalovaných RMČ Praha 20 č. 40 - 50 28.06.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schvalovaných Radou městské části č. 35 - 39 09.06.2017 02.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění rozpočtových opatření schválených na RMČ dne 23.5.2017 č. 27 -34 24.05.2017 30.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění schválený rozpočtových opatřeních schvalovaných ZMČ Praha 20 č. 2 - 5 23.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 22.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 25 a 26 na rok 2017 10.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ na rok 2017 č. 16 -24 05.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 14 a 15 na rok 2017 12.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 10-13 04.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 1-9 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtového opatření schvalovaného ZMČ na rok 2017 č. 1 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 20.03.2017 02.04.2018
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023