Kategorie Odbor Název Zveřejněno od do
Oznámení OZPD OOP - ZTP Ruprechtická 16.10.2017 01.11.2017
Oznámení OVUR Rozhodnutí o umístění stavby: Prodejna potravin Penny 13.10.2017 30.10.2017
Oznámení OZPD Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les 13.10.2017 23.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - reprodukční medicína 12.10.2017 23.11.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 12.10.2017 23.11.2017
Volná místa OKU VŘ - OMH - řidič 2 10.10.2017 10.11.2017
Volná místa OKU VŘ - OSVŠ - OSPOD (MD) 10.10.2017 10.11.2017
Volná místa OKU VŘ - OHSaI - referent majetkoprávního odd. 10.10.2017 03.11.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 72 - 74 10.10.2017 02.04.2018
Volná místa OKU VŘ - OHSaI - investiční referent 10.10.2017 03.11.2017
Volná místa OKU VŘ - OE - vedoucí finanční účtárny 10.10.2017 10.11.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie 09.10.2017 22.11.2017
Oznámení OVUR Rozhodnutí - stavební povolení: "Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, rekonstr. chodníky ul.Běluňská 09.10.2017 25.10.2017
Oznámení OZPD R o schválení kanalizačního řádu 09.10.2017 27.10.2017
Oznámení OZPD posudek o vlivech záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" na životní prostředí 09.10.2017 25.10.2017
Oznámení OVUR rozhodnutí - stavební povolení: Žádost o stavební povolení "Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, eta 06.10.2017 23.10.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Záměr pronájmu pozemků Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Praha Horní Počernice 06.10.2017 24.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - nefrologie 05.10.2017 16.11.2017
Oznámení OZPD OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZUK + uzavírka - ul. Machovská, Dolská, Meziluží 05.10.2017 23.10.2017
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Mez 04.10.2017 20.10.2017
Oznámení OZPD OOP - stanovení místní úpravy - ZTP ul. Mezilesí 04.10.2017 20.10.2017
Oznámení OE Závěrečný účet 2016 04.10.2017 30.06.2018
Oznámení OKU Obvodní soud pro Prahu 10, č.j. 31E6/2016, dražební vyhláška, lh. 29/10 EJ 03.10.2017 31.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - vnitřní lékařství 03.10.2017 14.11.2017
Oznámení OVUR Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje h 02.10.2017 13.11.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 67 - 71 22.09.2017 02.04.2018
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí-jednodenní péče 19.09.2017 01.11.2017
Výběrové řízení OSVS Rada MČ Praha 15 - konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Milánská 472 18.09.2017 18.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství 18.09.2017 31.10.2017
Jiná oznámení OKU Oznámení o nálezu MČ Praha 20 18.09.2017 19.09.2018
Volná místa OKU VŘ - OE - účetní 2 15.09.2017 20.10.2017
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0049 - kultura 07.09.2017 06.09.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0050 - zdravotní a sociální 07.09.2017 06.09.2020
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 05.09.2017 17.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - angiologie 01.09.2017 17.10.2017
Výběrové řízení OSVS MHMP - výběrové řízení - psychiatrie 01.09.2017 17.10.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 65 - 66 01.09.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ Praha 20 č. 59 - 64 24.08.2017 02.04.2018
Jiná oznámení OKU Volby 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 16.08.2017 30.10.2017
Jiná oznámení OKU Volby 2017 - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 09.08.2017 30.10.2017
Majetkoprávní oznámení OHSI Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 02.08.2017 31.10.2017
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schváleným RMČ Praha 20 č. 51 - 58 01.08.2017 30.03.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatřeních schvalovaných RMČ Praha 20 č. 40 - 50 28.06.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0031 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0041 21.06.2017 22.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0042 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0043 - kultura 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0044-sport 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0045 21.06.2017 20.06.2020
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace S/30/2017/0046 21.06.2017 20.06.2020
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schvalovaných Radou městské části č. 35 - 39 09.06.2017 02.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění rozpočtových opatření schválených na RMČ dne 23.5.2017 č. 27 -34 24.05.2017 30.04.2018
Oznámení OE Zveřejnění schválený rozpočtových opatřeních schvalovaných ZMČ Praha 20 č. 2 - 5 23.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 22.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0055 - MHMP 12.05.2017 11.05.2020
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 25 a 26 na rok 2017 10.05.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtových opatření schválených RMČ na rok 2017 č. 16 -24 05.05.2017 02.04.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2017/0054 - MHMP 28.04.2017 27.04.2020
Oznámení OE Vyvěšení schválených rozpočtových opatření č. 14 a 15 na rok 2017 12.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Schválený rozpočet 2017 vyvěšení 10.04.2017 02.04.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 10-13 04.04.2017 31.01.2018
Oznámení OE Vyvěšení rozpočtového opatření schvalovaného ZMČ na rok 2017 č. 1 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schválených ropočtových opatření RMČ na rok 2017 č. 1-9 20.03.2017 28.02.2018
Oznámení OE Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 20.03.2017 02.04.2018
Smlouvy OMH Veřejnoprávni smlouva 03.03.2017 04.03.2020
Smlouvy OE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2016/0916 19.12.2016 18.12.2018
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva S/30/2016/0070 02.11.2016 01.11.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva - SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 19.10.2016 18.10.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 08.07.2016 07.07.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 30.06.2016 29.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 29.06.2016 28.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 24.06.2016 23.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 17.06.2016 16.06.2019
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2016/0036 19.05.2016 18.05.2019
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 21.12.2015 31.12.2023
Smlouvy OSVS Veřejnoprávní smlouva 18.12.2015 17.12.2018
Majetkoprávní oznámení OHSI Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou v k.n. označeni dostatečně určitě 05.06.2015 30.12.2023