Bezbariérové přechody

V roce 2015 bude na základě našeho požadavku realizovat firma TSK bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. Týká se to přechodů, které najdete v příloze.

Jelikož máme dlouhodobý požadavek na přisvětlení přechodů v ulici Náchodská, aktualizovali jsme tento stav u společnosti BESIP.