Důležité odkazy

http://www.hygpraha.cz/

 

https://www.uradprace.cz/

 

https://www.mpsv.cz/

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=46027FBC65748945B819A7C489FF2118.node1?SUBSESSION_ID=1580399243079_1 – registr poskytovatelů sociálních služeb

 

https://nrpzs.uzis.cz/ – národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/socialni_pece_a_zdravotnictvi/index.html – informace z portálu hlavního města Prahy k sociálním a zdravotním službám

 

https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf – registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů