Odpady

Ukončení provozu sběrného místa NO a místa pro sběr injekčních stříkaček v Poděbradské ulici

K 31. 12. 2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9. U injekčních stříkaček se jednalo o jediné místo ke sběru tohoto odpadu v Praze, zajištěné odborem MZO MHMP, a jiná možnost pro odevzdání tohoto odpadu zatím není zajištěna.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html

Ing. Marie Novotná – OŽPD

Problematika nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči

Mapa stanovišť využitelných složek zřízených na území hl. m. Prahy

 Systém svozu komunitního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze v češtině
Systém svozu komunitního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze v ruštině
Systém svozu komunitního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze v angličtině
Systém svozu komunitního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze v němčině
Systém svozu komunitního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze ve vietnamštině