Poruchy

Havárie elektřiny

logo-pre


Hlášení havárií elektřiny PRE
Nonstop linka pro hlášení poruchy elektřiny
Běžné poruchy –
Tel.: 1236
Ohrožení života – Tel.: 224 919 473

Havárie plynu

Pražská plynárenská

Plánované odstávky plynu PPD
Informace o haváriích a výpadcích dodávek plynu, průběhu odstranění poruch a obnovení dodávek plynu – Tel.: 1239

Havárie vody

PVK

Mapa havárií a výluk vody PVK
Plánované výluky vody
Havárie vody PVK
Tel.: 840 111 112

Poruchy veřejného osvětlení

Tel.: 800 404 060

 

 

Telefoni_cisla_web_final