Poskytovatelé sociálních služeb na území MČ

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo nám. 11/16
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Poskytovatel sociálních služeb (azylový dům, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
sekretariát: tel.: 281 927 191-2, e-mail: info@skphopo.cz
Bc. Irena Lukáčová, vedoucí azylového domu a sociálně aktivizačních služeb, e-mail: lukacova@skphopo.cz, tel. 281 091 713, 734 393 597
www.skphopo.cz

Bethesda – domov pro seniory
Stoliňská 41c/2510
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Vedoucí střediska Bethesda
Mgr. Ivana Reicholdová
Telefon: 281 040 177, 731 430 470
E-mail: reicholdova@domov.cb.cz

http: www.cb.cz/diakonie/bethesda

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Bethesda je domovem pro seniory s kapacitou 33 lůžek, z toho je 11 dvoulůžkových pokojů a 11 jednolůžkových. Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. O klienty se starají pečovatelé, zdravotní sestry, aktivizační pracovník, rehabilitační pracovník, pastorační pracovník a jednou týdně dochází praktický lékař.

Léčebně rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920
193 00 Praha 20 – Horní Počernice (část Chvaly)

Tel.: 281 040 771 – 780
Fax: 281 040 746
E-mail: chvaly@chvaly.cz
http://www.chvaly.cz

Rehabilitační ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci, domácí péči. Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:
– cévní mozkové příhody
– stavy po operacích, zejména kloubních
– stavy po úrazech
– neurologická onemocnění
– onemocnění pohybového aparátu
– bolestivé stavy aj.

Chráněné bydlení na Xaverově
Ve Žlíbku 2005
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Vedoucí chráněného bydlení: Mgr. Gabriela Moravcová
Telefon: 281 922 506, 731 430 464
E-mail: gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz
http://www.cb.cz/diakonie/xaverov/

Poskytuje své služby dospělým lidem handicapovaným mentálním postižením nebo duševní nemocí kombinovanou s mentálním postižením.

Pečovatelské služba Městské části Praha 20
Kontakt:  Městská část Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení Pečovatelská služba, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice
Koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Olga Švrčulová

Tel.: 281 071 799, 724 829 333
E-mail: olga_svrculova@pocernice.cz
https://www.pocernice.cz/obcan/socialni-a-zdravotni-oblast/socialni-tematika/

Neposeda, z. ú.

Nestátní nezisková organizace působící na Praze 14, 20 a 21 provozuje v Horních Počernicích registrované sociální služby Terénní program Křižovatka (pro dospělé) a Nízkoprahový klub a terénní program HoPo (pro děti a mládež ve věku 11-26 let).

Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje

web: www.neposeda.org

Nabízené služby:

Terénní program Křižovatka

Zázemí programu: Maňákova 743/9, 198 00 Praha 14 – Černý Most

V rámci terénního programu Křižovatka poskytujeme informace, odbornou pomoc a podporu všem lidem starším 19 let, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. Naším cílem je tyto osoby vyhledávat a pomoci jim vyrovnat se s prožívanými obtížemi a problémy. Lidem, se kterými spolupracujeme, nabízíme příležitosti a možnosti, které v lokalitě mají.

Mgr. Regina Kuncová, vedoucí programu
tel.: 739 491 633
email: regina@neposeda.orgmailto:krizovatka@neposeda.org

 

Nízkoprahový klub a terénní program HoPo

Náchodská 79, Praha 9 – Horní Počernice

V HoPu pracujeme s mladými lidmi, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20 a jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Nízkoprahový klub je určen pro děti a mládež od 11 do 18 let, terénní program od 11 do 26 let. Usilujeme o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti, nechovali se rizikovým způsobem, vnímali důsledky svého chování pro sebe a pro společnost a svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Jakub Vokurka, DiS., vedoucí programu
tel. 778 538 275
email: jakub@neposeda.org, hopo@neposeda.org