Poskytovatelé sociálních služeb na území MČ

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo nám. 11/16
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Poskytovatel sociálních služeb (azylový dům, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
sekretariát: tel.: 281 927 191-2, e-mail: info@skphopo.cz
Bc. Irena Lukáčová, vedoucí azylového domu a sociálně aktivizačních služeb, e-mail: lukacova@skphopo.cz, tel. 281 091 713, 734 393 597
www.skphopo.cz

Bethesda – domov pro seniory
Stoliňská 41c/2510
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Vedoucí střediska Bethesda
Mgr. Ivana Reicholdová
Telefon: 281 040 177, 731 430 470
E-mail: reicholdova@domov.cb.cz

http: www.cb.cz/diakonie/bethesda

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Bethesda je domovem pro seniory s kapacitou 33 lůžek, z toho je 11 dvoulůžkových pokojů a 11 jednolůžkových. Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. O klienty se starají pečovatelé, zdravotní sestry, aktivizační pracovník, rehabilitační pracovník, pastorační pracovník a jednou týdně dochází praktický lékař.

Léčebně rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920
193 00 Praha 20 – Horní Počernice (část Chvaly)

Tel.: 281 040 771 – 780
Fax: 281 040 746
E-mail: chvaly@chvaly.cz
http://www.chvaly.cz

Rehabilitační ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci, domácí péči. Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:
– cévní mozkové příhody
– stavy po operacích, zejména kloubních
– stavy po úrazech
– neurologická onemocnění
– onemocnění pohybového aparátu
– bolestivé stavy aj.

Chráněné bydlení na Xaverově
Ve Žlíbku 2005
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Vedoucí chráněného bydlení: Mgr. Gabriela Čumplová
Telefon: 281 922 506, 731 430 464
E-mail: g.cumplova@gmail.com
http://www.cb.cz/diakonie/xaverov/

Poskytuje své služby dospělým lidem handicapovaným mentálním postižením nebo duševní nemocí kombinovanou s mentálním postižením.

Pečovatelské služba Městské části Praha 20
Kontakt:  Městská část Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení Pečovatelská služba, Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice
Koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Olga Švrčulová

Tel.: 281 071 799, 724 829 333
E-mail: olga_svrculova@pocernice.cz
https://www.pocernice.cz/obcan/socialni-a-zdravotni-oblast/socialni-tematika/

Neposeda, občanské sdružení
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje
web: www.neposeda.org, email: office@neposeda.org

Nabízené služby:

Terénní program Křižovatka
Terénní program Křižovatka poskytuje informace, odbornou pomoc a podporu všem lidem starším 19 let, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. Nezaměřujeme se na určitý problém nebo jev, ale na to, abychom znali svou lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu. Naším cílem je pomoci lidem vyrovnat se s prožívanými obtížemi a problémy, otevíráme jim příležitosti a možnosti, které v lokalitě mají.

Mgr. Barbora Stifterová, vedoucí programu
tel. 778 538 252
email: barbora@neposeda.orgkrizovatka@neposeda.org

 

Nízkoprahový klub a terénní program HoPo

Božanovská 2098, Praha 9 – Horní Počernice

V HoPu usilujeme o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti. Aby se nechovali rizikovým způsobem, aby vnímali důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme s mladými lidmi od 11 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20 a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Mgr. Pavla Nováková, vedoucí programu
tel. 778 538 281
email: pavla@neposeda.org, hopo@neposeda.org