Sběrný dvůr

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
tel.: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

provozní doba:

Pondělí – pátek: 8:30 – 18:00 (v období zimního času do 17:00)
Sobota: 8:30 – 15:00

* otvírací doba Sběrného dvora se může mimořádně lišit – prosím sledujte aktuality na stránkách městské části

Provozní řád

Další sběrné dvory na území Prahy…

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domu, hadry, ošacení, obuv…)
 • elektroodpad (TV, PC, rádia, sporáky…)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • suť ze soukromých bytových stavebních úprav v množství do 12 m3 zdarma
 • papír, kartony
 • sklo
 • plasty
 • pneu (bez kovových disků) zdarma
 • nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, léky, oleje, akumulátory, chemikálie…)

Zpoplatněno je pouze:

 • suť ze soukromých bytových stavebních úprav, pokud její objem přesáhne za rok 12 m3 

Ceník služeb Sběrného dvora pro fyzické a právnické osoby

Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu.

 

Na sběrném dvoře není možné odevzdat tento odpad:

 • injekční stříkačky
 • asfaltové lepenky, eternit
 • hasicí přístroje, propanbutanové a jiné plynové a natlakované a nádoby