Optimalizace trati Lysá nad Labem

V současné době probíhá výběr projektanta pro projektovou dokumentaci s termínem do konce března (SŽDC)

Harmonogram:

Dokumentace pro územní řízení          2016

Dokumentace pro stavební povolení     2018

Výběrové řízení na zhotovitele stavby   2019

Realizace                                                     2020

 

S tímto projektem řeší naše MČ:

1/ Podchod pod železniční tratí pro pěší v ul. Ve Žlíbku

  • Měla by to být investice hl. města Prahy

2/Železniční podjezd v ul. Bystrá

Projednání napojení ul. J. ze Vtelna

Problematické projednávání řešení vlastnických vztahů

3/ Cyklo-lávka přes SOKP a ul. Ve Žlíbku

  • SŽDC projedná s jejich odborníky, kteří řeší mosty

4/ Pozemky pro potřeby parkování u vlakového nádraží Horní Počernice

S radním hl. města Prahy a ředitelem TSK jsme řešili možnost získání pozemků od Českých drah za účelem vybudování parkoviště a posunu cyklostezky z ul. Otovická blíž k železniční trati.

Optimalizace trati Vysočany – Lysá nad Labem