Přístřešky pro zastávky MHD v Horních Počernicích

S náměstkem primátorky panem P. Dolínkem řešíme možnost výměny starých přístřešků pro zastávky MHD.

Seznam přístřešků je uveden v příloze.