Rekonstrukce Bystrá

V letošním roce připravuje TSK přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Bystrá.

V rámci rekonstrukce bude řešeno odvodnění, veřejné osvětlení, chodník, cyklostezka.

Probíhají jednání se SŽDC a TSK o vybudování podjezdu pod železnicí v ulici Bystrá. TSK nechá zpracovat aktualizaci studie proveditelnosti podjezdu pod železnicí.

rekonstrukce komunikace Bystrá – dopis

rekonstrukce komunikace Bystrá č.a. 999547

Železniční podjezd

železniční podjezd smlouva str. 1

železniční podjezd smlouva str. 2

železniční podjezd smlouva str. 3

Prezentace Bystrá

Podjezd Bystrá

Prezentace Bystrá 31.5.2016

Podjezd Bystrá 31.5.2016

MÚK Bystrá – obrázek PDF

MÚK Bystrá obrázek – PNG