Budova MČ, Jívanská 635, Přízemí, č. dveří 102

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail

Zajišťuje administrativní a organizační činnosti při realizaci aktivit v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice a místní Agenda21. Koordinuje procesy komunitního plánování, tvorby dílčích koncepcí, zapojování veřejnosti a realizace osvětových akcí a kampaní.