„D11: ztracený „Rezavý potok“

Od jara 2018 probíhá akce „D11 km 0,0 – 8,0 – výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících  zařízení dálnice …“ […]

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V pátek 22.3.2019  od 8.00 hod. –  do 14.00 hod. bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídliště II. […]

Od 18. 2. bude vjezd vozidel nad 3,5 t na…

Vážení občané, v pondělí 18. února 2019 bude zahájena dokončovací etapa investiční akce „Oprava komunikace Českobrodská“. Investorem akce je TSK hl. […]

SVĚCENKA JE POD KONTROLOU

Už víte, že z pěti mostů v Horních Počernicích je ve vlastnictví naší městské části jediný – most Na Svěcence. Vzhledem […]

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Vážení občané, dne 19. 11. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ […]

Horní Počernice mají nové vedení

Ve vedení radnice v Horních Počernicích stojí od včerejšího ustavujícího zastupitelstva zastupitelé uskupení Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů (dále […]