Rekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce komunikací – Svépravice – „ severně od Božanovské“ zveřejnění dokumentace v elektronické podobě

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích:

Domkovské, V Dílcích, Hřídelecké, Meziluží, Bříšťanské, Prachovské, Dolské, Machovské, Chvalkovické, Jeřické, Na Pozorce, Podůlší, Všelipské a Zdoňovské – viz situace.

 

 

1/ Čertousy 0020

úsek Mezilesí, Cirkusová, Na staré silnici – zahájení stavby 2.3.2015

úsek Tikovská, Jívanská, Božanovská – zahájení 3.4.2015

úsek Bártlova – zahájení 1.6.2015

úsek Božanovská – zahájení 2.7.2015

 

2/Stavba 3295. etapa 0033

rozpis ulic ke stavbě 3295, etapa 0033

  • Leštínská (od Kramolné po Javornickou a Javornická
  • Hřídelecká (východně od Jasenné)
  • Lipí (Ratibořická – Kramolná)
  • Trní (Chvalkovická – východně na konec ulice)
  • Štverákova

PD pro územní řízení, následně sloučené územní a stavební řízení

PD pro výběr zhotovitele

projekt (APIS) v roce 2015, realizace v roce 2016

řešení vjezdu na pozemek přes chodník

charakter dopravního režimu

  • Trní – pokračování v režimu obytná zóna bez chodníku
  • Lipí – zóna „30“
  • Štverákova – zóna „30“, možnost jednosměrné komunikace
  • Javornická, Leštínská – zóna „30“, jednostranný chodník
  • Hřídelecká – obytná zóna

 

3/ Etapa 0010 – Chvaly, Mezilesí

příprava PD pro výběr zhotovitele

příprava ZAVOS – 2015/3. čtvrtletí

 

4/ Stavba 3295, etapa 0034 – V Slavětíně

příprava PD 2015

PD pro výběr zhotovitele, realizace 2016-2017

 

5/ Chodníky Náchodská

příprava PD pro výběr zhotovitele

realizace 2015

 

6/ Hartenberská

pro realizaci rekonstrukce této komunikace je nutný výkup pozemků pod stavbou

je připravena a projednávána PD v rámci územního řízení I. etapy od propustku pod SOKP včetně kruhové křižovatky u LRS

jednáme s hl. městem Prahou ohledně projektu na 2. část komunikace až po Náchodskou

tato komunikace je na základěrozhodnutí č.j. MHMP-7235/1999/DOP-R5/Fi-Sá ze dne 30.6.1999 zařazena do kategorie místních komunikací III. třídy

 

7/Otovická

Rada hl. města Prahy do dnešního dne neschválila vybraného dodavatele stavby.

Po osobní návštěvě u paní radní J. Plamínkové a u paní primátorky A.Krnáčové jsme tuto záležitost urgovali jako prioritní pro Horní Počernice