Rekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce komunikací – Svépravice – „ severně od Božanovské“ zveřejnění dokumentace v elektronické podobě

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích:

Domkovské, V Dílcích, Hřídelecké, Meziluží, Bříšťanské, Prachovské, Dolské, Machovské, Chvalkovické, Jeřické, Na Pozorce, Podůlší, Všelipské a Zdoňovské – viz situace.

V roce 2017 v rámci investiční akce hl.m. Prahy byly dokončeny ul. Meziluží , ul. Bříšťanská ( v úseku Spojenců X Dolská) , ul. Machovská v úseku Meziluží X Bříšťanská, a Dolská v úseku Meziluží X Bříšťanská. Z této stavby chybí dokončit část ul. Bříšťanské v úseku Dolská – Domkovská, která bude dokončena v průběhu r. 2018.

Městská část Praha 20 zahájila koncem roku 2017 rekonstrukci ulic Hřídelecká , V Dílcích (obě západně od Domkovské) a ulici Všelipskou. Stavba byla v prosinci 2017 přerušena z důvodů nedostatečného krytí plynovodu. Přeložka plynovodu by měla být dokončena do konce března 2018 a poté bude stavba pokračovat.

 

1/ Čertousy 0020

úsek Mezilesí, Cirkusová, Na staré silnici – zahájení stavby 2.3.2015

úsek Tikovská, Jívanská, Božanovská – zahájení 3.4.2015

úsek Bártlova – zahájení 1.6.2015

úsek Božanovská – zahájení 2.7.2015

Čertousy 0020 – Rekonstrukce ulic Na Staré silnici Cirkusová, Tikovská, Mezilesí ( úsek Rožnovská – Vojická)Dobšická (úsek Náchodská – Běluňská)

 

Ratibořická ( úsek Lipí – Dobšická)

Cirkusová, Tikovská, Mezilesí ( úsek Rožnovská – Vojická)

Jívanská úsek (Náchodská – Třebešovská a  úsek Běluňská Ratibořická)

Dobšická (úsek Náchodská – Běluňská)

Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská a úsek Podůlší – K Palečku) stavba byla realizována v letech 2014 – 16.

 

2/Stavba 3295. etapa 0033

rozpis ulic ke stavbě 3295, etapa 0033

  • Leštínská (od Kramolné po Javornickou a Javornická
  • Hřídelecká (východně od Jasenné)
  • Lipí (Ratibořická – Kramolná)
  • Trní (Chvalkovická – východně na konec ulice)
  • Štverákova

PD pro územní řízení, následně sloučené územní a stavební řízení

PD pro výběr zhotovitele

projekt (APIS) v roce 2015, realizace v roce 2016

řešení vjezdu na pozemek přes chodník

charakter dopravního režimu

  • Trní – pokračování v režimu obytná zóna bez chodníku
  • Lipí – zóna „30“
  • Štverákova – zóna „30“, možnost jednosměrné komunikace
  • Javornická, Leštínská – zóna „30“, jednostranný chodník
  • Hřídelecká – obytná zóna

Stavba 3295. etapa 0033 – Štverákova, Javornická, Leštínská, Hřídelecká, Lipí, Trní OTV hl. m. Prahy připravuje zadání proj. dokumentace.

 

3/ Etapa 0010 – Chvaly, Mezilesí

příprava PD pro výběr zhotovitele

příprava ZAVOS – 2015/3. čtvrtletí

Etapa 0010 – Mezilesí – úsek Jívanská – Chvalkovická / – realizace 2017. Stavba dokončena.

 

4/ Stavba 3295, etapa 0034 – V Slavětíně

příprava PD 2015

PD pro výběr zhotovitele, realizace 2016-2017

Stavba 3295, etapa 0034 – V Slavětíně – OTV připravuje PD. Předpoklad zahájení realizace 2019.

 

5/ Chodníky Náchodská

příprava PD pro výběr zhotovitele

realizace 2015

Chodníky Náchodská – realizace 2017. Úsek Bystrá – Hartenberská. Stavba dokončena.

 

6/ Hartenberská

pro realizaci rekonstrukce této komunikace je nutný výkup pozemků pod stavbou

je připravena a projednávána PD v rámci územního řízení I. etapy od propustku pod SOKP včetně kruhové křižovatky u LRS

jednáme s hl. městem Prahou ohledně projektu na 2. část komunikace až po Náchodskou

tato komunikace je na základěrozhodnutí č.j. MHMP-7235/1999/DOP-R5/Fi-Sá ze dne 30.6.1999 zařazena do kategorie místních komunikací III. třídy

 

7/Otovická

Rada hl. města Prahy do dnešního dne neschválila vybraného dodavatele stavby.

Po osobní návštěvě u paní radní J. Plamínkové a u paní primátorky A.Krnáčové jsme tuto záležitost urgovali jako prioritní pro Horní Počernice

  Otovická – Poslední etapa Otovické byly rekonstrukce ulic:

– Otovická (úsek Jívanské –Chodovická)

– Před drahou (úsek Chodovická – Komárovská)

– Libuňská – přednádražní prostor

– Votuzská (úsek Náchodská – Před drahou)

– Hrdoňovická (úsek Náchodská – Před drahou)

– Chodovická (úsek Náchodská – Před drahou)

– Dobšická (úsek Náchodská – Před drahou)

– Lukavecká (úsek Náchodská – Před drahou)

Plkovská (úsek Chodovická  – Před drahou)

Akce ukončena v roce 2015 chybí zrealizovat cyklostezku podél žel. trati v úseku Komárovské – Tlustého, která je součástí akce 3295 TV H. Počernice etapa 0014 Otovická.