SOKP 510

SOKP 510

K návrhu na schválení Memoranda o spolupráci při vzájemném majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0

 

 

 

ŘSD STUDIE PROVEDITELNOSTI SOKP

Vyhledávací studie 7 2014

  1. Průvodní zpráva

2.1     Technická zpráva                                        2.5     Ortomapa                                       2.8.1   Síť sever

2.2    Přehledná situace                                          2.6     Sit kladu listu                                2.8.2   PP sever

2.3    Přehledný PP                                                2.7.1    Síť severozápad                          2.9.1    Síť východ

2.4    Šířkové uspořádání                                     2.7.2   PP severozápad                            2.9.2    PP východ

2.10  Most přes Vltavu

2.11   Propočet

3.1    Obchvat tranzitní dopravy                      3.2     Etapové zprovoznění SOKP          Seznam příloh vyhledávací studie

 

Studie proveditelnosti 12 2015

  1. Průvodní zpráva        1.1  PZ text                        1.2   Situace                   1.3   Harmonogram                1.4   Stav
  2. Technické řešení variant         2.1   TZ text          2.2   Varianty         2.3   Ortomapa      2.4   Šířkové uspořádání

                             2. 5   Varianta Libčice       Situace Libčice        PP Libčice

                             2.6    Varianta Brandýs     Situace Brandýs      PP Brandýs

                             2.7    Varianta I 12             Situace                      PP

                             2.8    Propočet.rar

    3.  Dopravní řešení    3.1   Řešení      3.2   Příloha B1       3.3   Příloha B2          3.4   Tabulky A

    4.  Enviromentální posouzení    4.1   Text      4.2   Pražský region    4.3   Přílohy mapky   4.4   Problémový výkres ZP

   5.   Ekonomické posouzení  Příloha01   Příloha02   Příloha03   Příloha04  Příloha05  Příloha07    Zpráva_SOKP

   6.   Realizace záměru    6.1   Harmonogramy       6.2   Realizace

   7.   Mýtné    příloha

   8.   Doklady   příloha

SEZNAM PŘÍLOH STPÚ