Individuální dotace pro rok 2016

Podporované aktivity:

  1. Oblast kultury
  2. Oblast sportu
  3. Oblast zdravotní a sociální