Co je to Metropolitní plán

Metropolitní plán má být novým územním plánem hlavního města Prahy a má nahradit dosud platný Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, který platí od 1. 1. 2000. Je zpracováván na celé území hl.m. Prahy, tedy i na území městské části Praha 20.

Pořizovatelem Metropolitního plánu (tedy tím, kdo podle územního plánu řídí proces projednávání územního plánu) je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy (UZR MHMP). Jeho projektantem, nebo též zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR). Jednotlivé městské části se na zpracování ani na projednávání Metropolitního plánu přímo nepodílejí.

Pořízení Metropolitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 7. 6. 2012.