Kroniky škol v Horní Počernicích

Kronika MŠ v HP r. 1955-1978

Kronika r. 1963-2000

Kronika ZŠ Ratibořická r. 1959-1998

Pamětní kniha r. 1939-1959