Individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022

Přijímání žádostí o dotace

Vážení žadatelé o dotace,

tak jako v roce předchozím vnímáme vaše prosby co nejvíce po formální stránce zjednodušit a urychlit proces vyřizování žádostí o individuální dotace z rozpočtu městské části a rovněž vnímáme vaše prosby o co nejmenší omezování účelů, na něž mohou být dotace poskytovány. Vycházíme vašim požadavkům vstříc, a i pro letošní rok s vědomím komplikované situace, která nastala v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, a doufejme, že již doznívající epidemií onemocnění COVID-19, umožňujeme i v letošním roce:

  1. žádat až o 100 % rozpočtovaných nákladů; žádat lze na jakékoli výdaje; podporu jakékoliv činnosti/akce;
  2. podávat žádosti v průběhu kalendářního roku, doporučujeme však, abyste s podáváním vašich žádostí neotáleli a měli na paměti, že schvalovací proces je otázkou několika týdnů;
  3. využít elektronickou komunikaci pro podávání žádostí – preferujeme podávání žádostí prostřednictvím dotačního software;
  4. Úřad městské části provede formální kontrolu vámi podané žádosti a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k opravě případných chyb a stanoví vám lhůtu pro jejich opravu na 10 pracovních dní ode dne vyzvání;
  5. proces formální kontroly podané žádosti a nápomoc ze strany Úřadu městské části s jejím podáním má přispět k tomu, aby nedocházelo k odmítnutí žádosti z čistě formálních důvodů, a žádosti pak byly jednotlivými příslušnými orgány (komisemi a následně Radou městské části či Zastupitelstvem městské části posuzovány pouze po věcné stránce);
  6. termín pro podání vyúčtování je stanoven na 15. ledna 2023; formulář pro vyúčtování si nemusíte stahovat na žádném odkaze, ale bude vám zaslán. Na blížící se termín pro podání vyúčtování budete upozorněni.

S vašimi dotazy nebo s žádostmi o případnou pomoc při podávání jednotlivých žádostí se prosíme obracejte na paní Bc. Veroniku Jáně na tel. 271 071 797, 601 388 910, popř. e-mailu veronika_jane@pocernice.cz nebo na paní Michaelu Vedralovou, na tel. 271 071 774, popř. e-mailu michaela_vedralova@pocernice.cz.

V případě technických potíží se prosíme obracejte na Odbor informatiky na kontaktech zde: Odbor informatiky – Horní Počernice (pocernice.cz).