Kde je možné se s Metropolitním plánem seznámit?

Oficiálně je Metropolitní plán zveřejněn na webových stránkách pořizovatele – tj. na odkazu

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_navrh_MPP.html

 

Lepší (interaktivní) možnost máte na webových stránkách zpracovatele, tedy Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

 

https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/