Pasporty zeleně

V ročním rozpočtu každého města a obce hrají finance na údržbu veřejné zeleně jednu z velkých položek. Proto je nejdůležitějším krokem mít komplexně zpracovaný pasport veřejné zeleně.

Od podzimu letošního roku mají pasport zeleně i Horní Počernice.

Pasport zeleně je podrobně zpracovaný a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má pomoct ke zkvalitnění péče o zeleň.

Autory dokumentu „Pasport zeleně po pozemních hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 20“ byli specialisté ze společnosti Florart – projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu (www.florart.cz) pod vedením Doc. Ing. Pavla Šimka. Provedli analýzu současného stavu jednotlivých ploch tvořících systém městské zeleně Horních Počernic a následně byly jasně definovány zelené plochy, které má městská část ve své správě a je povinna se o ně starat.

Zároveň má zajištěno, že se bude starat pouze o plochy, které jí byly svěřeny a nikoli o plochy jiných vlastníků.

Pasporty zeleně dovolí i lépe plánovat rozpočet na údržbu zeleně nebo pomohou určit podezřelé nabídky při soutěžení společností pečujících na území MČ o zeleň.

 

Pasporty zeleně ve struktuře:

  1. Pasport zeleně MČ Praha 20 – textová část – srpen 2018
  2. Pasport zeleně MČ Praha 20 – textová část – legenda
  3. Přehled mapových listů
  4. Pasport zeleně MČ Praha 20 – jednotlivé listy v měřítku 1 : 1000 (cellem 38 ks)
  5. Přehled základních ploch 1: 4000

 

Kromě pasportů ploch, které jsou ve správě městské části, vznikla pro potřeby odboru místního hospodářství základní evidence stromů, která čítá přes 6000 exemplářů. Tato evidence umožní do budoucna lépe průběžně sledovat vývoj zdravotního stavu jednotlivých dřevin, plánovat kontroly, arboristické zásahy i finanční prostředky nutné na péči o jejich zdravotní stav.