Individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021

Přijímání žádostí o dotace

 

Vážení žadatelé o dotace,

1. žádat lze až o 100 % rozpočtovaných nákladů; žádat lze na jakékoli výdaje; podporu jakékoliv činnosti;

2. termín vyúčtování bude navrhován na 31. ledna následujícího roku;

3. lhůta pro opravu chyb v podané žádosti bude stanovena na 10 pracovních dní ode dne vyzvání ze strany ÚMČ;

4. proces formální kontroly podané žádosti (ze strany ÚMČ) bude realizován, jak bylo žadatelům slibováno během procesu projednávání nepřijatých „dotačních zásad“;

5. zůstane zachován osvědčený kontrolní mechanismus – „karty projektu“ pro úřad i příslušnou komisi rady městské části

6. ÚMČ preferuje elektronickou komunikaci se žadateli, Rada MČ doporučuje žadatelům, aby své žádosti podávali prostřednictvím dotačního software.

K tomuto doporučení rady městské části se samozřejmě připojuji.

S ohledem na svůj veřejný slib, že se každému (byť i třeba potenciálnímu) žadateli o dotace budu věnovat a budu se snažit pomoci nebo poradit, uvádím zde svoji e-mailovou adresu (vilem_cap@pocernice.cz) a svůj telefonický kontakt +420 734 436 724. Informace v této oblasti Vám tedy rád podám osobně.

Zůstávám s úctou a pozdravem

 

Ing. Vilém Čáp

I. místostarosta pro finance (rozpočet, dotace, granty)