Současný stav Metropolitního plánu

Dne 27.července 2018, po tzv. společném jednání, skončila lhůta pro podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu. V současné době by měl pořizovatel (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) všechny podané připomínky vypořádávat. Lze předpokládat, že návrh Metropolitního plánu bude na základě společného jednání a podaných připomínek ještě upraven.

Dne 18. 3. 2021 v rámci jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byla předložena informace o aktualizaci harmonogramu pořizování metropolitního plánu. Podle této informace jsou práce na vypořádávání stanovisek a připomínek oproti původnímu předpokladu zpožděny. Je to údajně dáno nepředvídatelnou složitostí dohodovacích jednání s dotčenými orgány, které byly navíc zkomplikovány pandemií Covid-19. Harmonogram byl aktualizován tak, aby bylo možné přijetí nového územního plánu v horizontu roku 2023. Předpokládá se vypořádání všech připomínek ze společného jednání včetně duplicitních do listopadu 2021. Konání veřejného projednání by mělo proběhnout v lednu 2022.