Současný stav Metropolitního plánu

Dne 26.4.2022 oznámil Magistrát hlavního města Prahy veřejnou vyhláškou termíny konání dvou veřejných projednání návrhu nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) a současně byl i tento návrh zveřejněn.

Veřejná projednání se budou konat dne 30. 5. 2022 od 9:00 hod. a dne 23. 6. 2022 od 9:00 hod. v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2. V případě naplnění kapacity sálu v CAMP bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference i do sálu Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2, který bude pro tyto účely k dispozici.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:

Veřejné projednání dne 30. 5. 2022: https://vimeo.com/701594273

Veřejné projednání dne 23. 6. 2022: https://vimeo.com/701595226

 

Stanoviska, připomínky a námitky k vystavenému návrhu Metropolitního plánu je možné uplatnit do 30. 6. 2022 včetně.

 

Zveřejněný návrh Metropolitního plánu, upravený na základě připomínek ke společnému jednání, je dostupný na adrese: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html