Současný stav Metropolitního plánu

Dne 27.července 2018, po tzv. společném jednání, skončila lhůta pro podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu. V současné době by měl pořizovatel (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) všechny podané připomínky vypořádávat. Lze předpokládat, že návrh Metropolitního plánu bude na základě společného jednání a podaných připomínek ještě upraven.