Individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2024

Přijímání žádostí o dotace

Vážení žadatelé o dotace,

pro podávání žádostí o individuální dotace využijte elektronickou komunikaci, tj. –podávání žádostí prostřednictvím dotačního software.

Úřad městské části provede formální kontrolu vámi podané žádosti a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k opravě případných chyb a stanoví vám lhůtu pro jejich opravu na 10 pracovních dní ode dne vyzvání.

Nepodávejte žádost (včetně požadovaných příloh)  dříve, než Vám zaměstnanec úřadu nepotvrdí správnost formuláře.

Proces formální kontroly podané žádosti a nápomoc ze strany Úřadu městské části s jejím podáním má přispět k tomu, aby nedocházelo k odmítnutí žádosti z čistě formálních důvodů, a žádosti pak byly jednotlivými příslušnými orgány (komisemi a následně Radou městské části či Zastupitelstvem městské části posuzovány pouze po věcné stránce).

Termín pro podání vyúčtování je stanoven na 31. ledna 2025. Formulář pro vyúčtování si nemusíte stahovat na žádném odkaze, ale bude vám zaslán.

S vašimi dotazy nebo s žádostmi o případnou pomoc při podávání jednotlivých žádostí se prosíme obracejte na paní Bc. Veroniku Jáně na tel. 271 071 797, 601 388 910, popř. e-mailu veronika_jane@pocernice.cz nebo na paní Michaelu Vedralovou, na tel. 271 071 774, popř. e-mailu michaela_vedralova@pocernice.cz.

V případě technických potíží se prosíme obracejte na Odbor informatiky na kontaktech zde: Odbor informatiky – Horní Počernice (pocernice.cz).

Informace z radnice_dotace_dary