Předepsané formuláře 2024

Předepsané formuláře pro dotace naleznete na níže uvedené adrese po kliknutí na VYTVOŘIT PROCES -> a zvolíte požadovaný formulář

http://formulare.pocernice.cz/

 

žádost obrázek

 

*jedná se o formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20“ a „Žádost o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace/změnu v přesunu prostředků schválené dotace z rozpočtu MČ Praha 20“. Vyúčtovací formulář k dispozici není. Bude Vám automaticky vytvořen po přidělení dotace.

 

 

 

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů můžete také získat na Czech pointu, který je v budově našeho úřadu Jívanská 647.

PŘÍLOHY