Program poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2019. Podávání žádostí je od 11. 3. 2018 do 15. 5. 2019. Žádosti je možné podávat v tištěné formě nebo prostřednictvím online dotačním systému na https://www.dataplan.info/cz/praha-20/zadost-dotace/ Kontaktní osobou je Koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21, tel.: 601 388 910, email koordinator@pocernice.cz

Pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) v roce 2019

 

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018. Podávání žádostí je od 12.3.2018 do 13.5.2018. Žádosti je možné podávat v tištěné formě nebo prostřednictvím online dotačním systému na https://www.dataplan.info/cz/praha-20/zadost-dotace/ Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz

Pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) v roce 2018

Formulář podání žádosti v online systému

 

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2017. Podávání žádostí je od 3.3.2017  do 4.4.2017 . Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 634, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz

Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku).pdf
Výpis z usnesení RMČ

Výpis z usnesení ZMČ

 

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2016. Podávání žádostí je v termínu od 3.3.2016 do 4.4.2016. Kontaktní osobou je referentka ÚMČ Bc. Lenka Tomsová, Jívanská 635, tel. 601 388 910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz. Pravidla poskytování dotace (příspěvku) jsou také zveřejněna https://www.pocernice.cz/mestska-cast/dotace a granty/ a http://zdravehornipocernice.cz/?page_id=1251

Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku).pdf
Výpis z usnesení RMČ
Výpis z usnesení ZMČ

 

 

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21