Komunitní plánování

Co je komunitní plánování:

Komunitní plánování je metoda založená na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem by mělo být kompromisní řešení, které by bylo přijato a podporováno většinou účastníků.

Základní pojmy:

  • Zadavatel – obec (Městská část Praha 20)
  • Poskytovatel – veškeré subjekty, které na území Městské části Praha 20 nabízejí služby v oblasti veřejného sektoru, podnikatelského sektoru, neziskových organizací a občanských iniciativ
  • Uživatel – občané, kteří využívají služeb poskytovatelů

Principy komunitního plánování:

Partnerství mezi všemi účastníky komunitního plánování
Potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.

Hledání nových lidských a finančních zdrojů pro komunitní plánování
Možnost spolupráce se svépomocnými a dobrovolnickými skupinami, sousedskou výpomocí, podnikateli apod. Tento princip je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.

Práce s informacemi
Nutnost zajistit rovný přístup k informacím a předávání informací veřejnosti. Informace jsou poskytovány v Hornopočernickém zpravodaji, na internetových stránkách Prahy 20, na pracovních setkáních. Bude možné o informacích diskutovat a tím dojít ke kompromisním řešením. Každý občan městské části Praha 20 může být účastníkem komunitního plánování a je vítán.

Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb:

  • pracovní skupina senioři a zdravotně postižení
  • pracovní skupina rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostí

Jednací řád skupiny rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostí (*.pdf 100kB)

Zápisy z jednání pracovní skupiny senioři a zdravotně postižení:

20.03.2007 (*.pdf 100kB)           Veřejné setkání 13.6.2012.pdf
24.04.2007 (*.pdf 80kB)             Zápis č. 1 – 4.10.2012.pdf
03.12.2007 (*.pdf 60kB)             Zápis č. 2 – 14.2.2013.pdf   
15.01.2008 (*.pdf 60kB)             Zápis č. 3 – 14.11.2013.pdf
26.02.2008 (*.pdf 80kB)

Zápisy z jednání pracovní skupiny rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostí:

 20.03.2007 (*.pdf 100kB)          Veřejné setkání 13.6.2012.pdf
 11.04.2007 (*.pdf 100kB)          Zápis č. 1 – 24.9.2012.pdf
 16.05.2007 (*.pdf 100kB)          Zápis č. 2 – 11.2.2013.pdf
 20.06.2007 (*.pdf 100kB)          Zápis č. 3 – 11.11.2013.pdf
 25.07.2007 (*.pdf 100kB)          Zápis č. 4 – 10.2 2014.pdf
 16.01.2008 (*.pdf 100kB)